Lapszemle, 1931. július

1931-07-01 [1375]

Aláirtak: az u i magyar -oszt rák ke. ro s keqelmi szerződést A kedd délután Bécsben aláirt szerződés újra hatályba lépteti a régi szerződés több fontos rendelkezését., mint aminők a vámkartellek Vo~ natÜözó megállapodás és az állategészségügyi egyezmény. Ezekhez csat­lakozik a vámokra vonatkozó pótegyezmény és záró jegyzőkönyv A tari­ír;lis megállapodások azon az alapelven jöttek létre, hogy- az osztrák • .ez-í'jazdásági termelésnek megfelelő védelem nyújtassák anélkül, hogy a magyar kiviteli érdekek veszélyeztessenek A tarifális szerződőst a kivitelre vonatkozó általános megállapodás követi, mely közös ál­landó tarifatanács felállításáról intézkedik. E tanácsnak a feladata lesz az áruk kölcsönös forgalmának megkönnyítése E megállapodás egy­idejűleg külön megállapodások kötésére is alapul szolgál acélból, hogy a két ország exportőrjei kedvező fel tótelek mellett kapjanak hi­telt E cél elérésére közös szervezetet állítanak fel- Osztrák-magyar kölcsönös áruforgalmi iroda cím alatt s 03 a szerv közvetíti a két állam exportőrjei között az állami segítséggel különösen kedvező félté telek mellett nyújtott hiteleket fuvarlevelek, raktárjegyek vagy más hasonló biztosítékok ellenében Az uj meg .állap oö ások általában júni­us 15 -én lépnek életbe. Kivétel az osztrák gabona és lisztvámokra vonatkozó határozmányok, melyek már június 1-én életbelépnek ugyan­csak július elején a kölcsönös kivitel előmozdítására létesített kö­zös szerv működése is megindulhat. Az u;j szerződésről Bud János ke­reskedelemügyi miniszter nyilatkozatát közlik a lapok, A miniszter rámutat arra. hogy a legnagyobb kedvezmény elvén épülő alapszerződés s a hozzákapcsolódó többi megállapodás a forgalom Lavartalanságát vannak hívatva biztositani A tarifális egyezménynél számolni kellett az osztrák mezőgazdasági termelés védelmére irányuló törekvésekkel viszont a magyar kivitel fejlesztését^is biztosítani kellett,

Next

/
Oldalképek
Tartalom