Lapszemle, 1931. május

1931-05-01 [1373]

Külpolitika,. A magyar-cseh k.er.aak:a.(lalJiil-.szer?5dé ses térgyaüáso ... iájrafelvételéről a Pesti Napló mai számában jelenti, hogy Frieamann őr, cseh külügyi osztályfőnök csütörtökön este meg érkezett Budapestre és a Pesti Napló munkatársának a követke­zőket mondta Nem tudom még , hogy meddig maradok Budapesten , minden a holnapi nap eredményeitől függ A holnapi megbeszélé­s sek fogják megszabni a további teendőt/a tárgyalások irányát Arra a kérdésre., hogy milyen reményekkel néz a tárgyalások elé azt mondja hogy a reményt sohasem szabad feladni Arra a kérdés re pedig, hogy a német-osztrák vámunió és a Briand-féle ellen terv befolyásolhatják-e a magyar-cseh tárgyalásokat,Friedmann. ár azt mondja,. Csehszlovákia mindig kész- volt szélesebb ala­pokon is hozzáfogni a gazdasági kérdések megoldásához Mindig hajlandók voltunk a szélesebb körű együttműködésre is,Azt hi­szem, hogy Magyarországban meg van ugyanez a készsé z< Ajrámimló és, a Kisantant konferencia, a legélénkebben tárgyalt kérdés ma a magyar sajtóban.A Pesti Napló párisi tu­dósi tő ja Gönner Aladár jelenti, hogy a francia külügyministe­riumot rendkívül nyugtalanítja Jugoszlávia magatartása s Emil Dardot a belgrádi francia követet jelentéstételre Parisba ren­delték A francia nyugtalanságnak főként Marinkcvics jugoszláv külügyminister habozó álláspontja volt az oka A belgrádi, fran­cia követ eszerint az értesülés szerint elismerte azt a tényt. hogy Jugoszlávia számára valóban élet-halál kérdés a nemetor-

Next

/
Oldalképek
Tartalom