Lapszemle, 1931. január

1931-01-02 [1370]

I 1 Külpolitika ", - - - - ­Uj év alkalmából a budapesti diplomáciai testület csütörtökön, délben tisztelgett Horthy Miklós Kormányzó előtt Az ünnepélyes fo­gadáson, amelyen gr#f Károlyi Gyula külügyminiszter is részt Tett, a diplomáciai kar nevében Angelo Rótta pápai nuncius tolmácsolta a diplo­máciai testí&et jókivánságait A január 1 ,-i lapok még csak az üdvöz­lés tényét jelentik be, de az elhnagzott beszédeket nem ismertetik,Köz lik azonban a lapok, hogy a kormány tagjai gróf Bethlen ^etván minisz­terelnök vezetésével ezintén tisztelegnek a Kormányzónál Bethlen látván gróf miniszterelnöknek a "Frankfurter z eltung" számára adott nyilatkozatát az tt Újság" január 1>5 száma majna*frank­furti távirat nyomán ismerteti. A "Frankfurter ^eitung" bethlen gróf miniszterelnökhöz intézett kérdése ugy hangzik, hogy mi az álláspont­ja a némst gazdaságpolitika és az őszi népszövetségi tanácskozások rán kezdeményezett gazdasági blokk kérdésében Bethlen gróf miniszter­elnök erre válaszolva mindenekelőtt rámutat a magyar német kulturális történelmi és gazdasági közöseégre, majd arra a megállapításra jut. hogy a politikai irányvonalak a háború után is párhuzamosak maradtak, igy elsősorban a békeszerződések értelmezése és alkalmazása terén .Mind a két nemzet teljes függetlenedé helyre állit ás a után teljes cselekvési szabadságra és nemzeti egyenjogúságra törekszik A magyar-német viszoiy alakulása gazdasági téren sajnos nem mutat túlságosan örvendetes képet. Főleg a magyar mezőgazdaság szenved a német kereskedelempolitikai i­rányzat hatása alatt, amely egyre jobban elzárkózik a magyar mezegaz­dasági termékek előtt ­Apponyi A 1 bért gróf a "Budapesti Eirlap* január l*-i számában

Next

/
Oldalképek
Tartalom