Lapszemle, 1930. december

1930-12-01 [1369]

*f * /..-.. Külpolitika. A Rákosi szobor leleplezése foglalkoztatja vasárnap és hétfőn elsősorban a lapokat . A hétfői lapok teljes terjedelembon közlik Ward pricenek Kothormcre lor-i képviseletében mondott booi'.ód^t. amollyel a Rákoöi -szobrot atadte Budapest fővárosinak. A beszéd azzal a konklúzi­óval végződik, hopy amiért Rákosi oly hősiesen harcolt még teljesülés* re Trár, de ki kerülhet étlen nínt az isteni igazságszolgáltatás és egyre jobbn közeled* 1 ' ós olyan bizonyos, mint a. holnapi napfelkelte'. « Ward Price a "Daily Mail" főszerkesztője a •» Sxgyaror szág N-nak adott nyilatkozatában azt mondja, hogy Rothormere Lord biztosra veszi, hogy a békeszerződés revíziója elkerülhet ©tlott; a talaj már elő van készítve, most már csak a kedvező pillanatra van szükség, la ez a pil­lanat eljön,, akkor Rothorraere éppen up,y, cint Magyarország minden ba~ _ rátja a legnagyobb energiával fogja siettetni a revízió megvalósulás át. Meggyőződésemj mondja v/ard prioc, hogy Franciaország hamarosan rá fog jönn.i arra, hogy saját érdekében biztosítania kell Magyarország bar át ­ságát azáltal, hogy nem zárkózik el a revizió elől ­A szoborleleplezésen Klebelsberg Kunó gróf közoktatásügyi miniszter mondta az emlékbeszédet-... amelyben Rákosi Jenő emlékét méltat va, Kossuth Lajos ós báró Kemény Zsigmond publicisztikai klasssioit&á hoz merte Rákosi nagyságát ü volt a harmadik nagy magyar publicista, aki nemzeti ideálokat tudott teremteni A szoborleleplezésen elhang­zott beszédek és az összes vasárnapi lapok vezéreikkei a revizxó kér­dése körül mozognak, Rothermere Lord és Rákosi Jenő célkitűzéseit éa küzdelmét méltatva, de egyik sem tartalmaz olyan kitételeket, amelyek miatt a szomszédállamok kifogásokat emelhetnének Bethlen István gróf miniszterelnök berlini útjával a kormány

Next

/
Oldalképek
Tartalom