Lapszemle, 1930. november

1930-11-03 [1368]

Bethlen István gróf miniszterelnök ankarai útjáról a november 1,-i lapok közük a török távirati iroda hivatalos jelentését, amely megállapítja, hogy a Magyarország és Törökország között fennálló szo­ros barátság minden tekintetben megfelel a két ország gazdasági és po­litikai érdekeinek és hogy ez a barátság, amely a tények és a szükség­szerűség eredménye, hatalcas ^tényezője a békének és a nyugalomnak,mind a Balkánon, mint pedig a közel Keleten. A »• Budapesti Hirlap" , "Mester Lloyi" , "Pesti Napló»közlik, hogy a "Temps" loktcber ól.-i i'ezércikké­ben foglalkozik Bethlen gróf és Venizelos ankarai látogatásának jelen­tőségével és meg állapit ja, hogy azt lekiotf. nyelni nem lehet, A közel Keleten a helyzet szerinte is tagadhatatlanul megváltozott, de kétség be vonja, hogy Venizelos politikai blokkhoz csatlakozhatott volna . A november 3.-i "Reggel". '"Hétfői Napló" ós "Reggeli Újság" sztambuli jelentése szerint Bethlen gróf miniszterelnök a török távi­rati iroda tudósítója előtt nyilatkozott és kijelmtette, hogy az Iz­raed pasa miniszterelnökkel és Tevfik Kusdy bej külügyminiszterrel folytatott eszmecseréi nagy megelégedessél tölt üt el - A tanácskozások a mély és szoros barátság légkörében folytak le^ amely a két ország viszonyát jellemzi. A két országot érdeklő valamennyi politikai kérdés igen beható mérlegelés tárgya volt. Azt az erős benyomást szereztem, mondja Bethlen gróf, hogy minden tekintetben teljes összhang van kö­zöttünk, természetes, hogy ajövőben még folytatni fogjuk a két testvér­ország kapcsolatainak szorosabbá tételét - Sajnálkozását fejezi ki afö­lött, hogy e^yes sajtóorgánumok különleges jelentőséget tulaj donit anck az ő és Venizelos görög miniszterelnök egyidejű ankarai látogatás áiak

Next

/
Oldalképek
Tartalom