Lapszemle, 1930. szeptember

1930-09-01 [1366]

I •* V v M l / ií u 1 p o 1 i t i k a v —/ - . -­Bethlen gróf re:: fi utjának hl re már a hét vegén pozitiv for­mában került nyilvános ságra. A "Magyarország" és ennek nyomén több va­sárnapi lap azt a hl rt közölte, hogy Bethlen gróf miniszterelnök szép­tember 4.« én Genfbe indul A hétfőn meg jelenő "Reggelt Újság" és a "Reggel" megbízható helyről nyert információra hivatkozva közli,hogy a miniszterelnök elutazásának a napja mé& nincs megállapítva és csak ak­kor indul Genfbe ha a ETépszövetsóg tanácskozásainak során olyan kér­dések is felmerülnek, amelyek személyes jelenlétét is szükségessé te­szik Ilyen kérdés a -^riand-féle memorandum, vagy a kisebbségek ügye.. A "Heggeli üjság" és több vasárnap lap őzzel kapcsolatban szükségesnek tartják hangsúlyozni hor.y a miniszterolnök genfi tanácskozásai során módján keresi annak, hogy a külföldi kölcsön ügyét készitso elő ­A varsói agr árkonf erenc ia befejezéséről szóló varsói jelen- | tést közölnek az összes vasárnapi lapok, amely szerint a konferencia 1 eryhangulag nyolc pontban Összefoglalt natározatot hozott. E határozat értelmében a résztvevő államok export intézetei a jövőben kicserélik in formációikat és statisztikai adataikat Közös beadványt intéznek a Kép szövetséghez amelyben javasolják az exportprémiurcok megszüntetését és sürgetik a nemzetközi megállapodások megkötését , Legkésőbb folyó évi november 10 -ig Varsóban pénzügyi bizottság ül össze és tervezetet dol goz ki a középlejáratú agrárhitelekről. A konferencia javasolja, hogy az európai gabonaimport államok agrár kon.f orenciája évenkint legalább egyszer összeüljön más-más fővárosban. A résztvevő államok minden ag­rárkérdésben állandó érintkezést tartanak fenn egymással Madgearu ki-

Next

/
Oldalképek
Tartalom