Lapszemle, 1930. augusztus

1930-08-01 [1365]

^""^ Külpolitik a Briancl ajc.bb ucmoranduiaot ké szit, a lapok paris; i jelentése szerint, Áz aj memorandummal részletesen ismerteti fogja az e-l-rc emlékiratra beérkező válaszokat ős kritikákat, szembe áll itv* egy­má: sál a különböző véleményeket , IIs 0 második memorandum la z Népszövetség szeptemberi ülésszaka után összeülő enrópai konferen­cia tanácskozásainak alapja Vámunió Románia és Jugoszlávia között einaj^i ro^ián-ju­go szláv gazdasági konferenciáról kiadott román kommüniké szerint ^ a két delegáció úrra a /égkövetkeztetésre jutott, heg; hasznos, célszerű 52 lehetséges a vámunió ós a szoros gazdasági együttmükÖH dés megteremtése Románia §s Jugoszlávia között.. -1 delegációk a teendő előkészítő intézkedéseket pregranimba foglalták,azt a két kormány jóváhagyása elé terjesztik. A programm megvalósítására irányuló" akciót állandó bizott_á.: fogja vezetni., többi országgal való együttműködés módozatait a mai záróülésén, vizsgálják meg..­A buk aresti cseh követ a lapok táviratai szerint Siaajában tartóz­kodik és minden egyes ülőa után informálódik a magyar-jug > zláv tanácskozásokról és a hozott határozatokról.- a sinajai konfercncil át a román sajtó történelmi novezetességünek mondja, üadgearu ro­mán keresi:vdelmi miniszter beszédében a konferencia célját oly gazdásági u.-io megteremtésében jelölte meg, mely od millió <jiabcr érdekeit tartja .„•, z emelő tt„ Kuiaanuui jugoszláv miniszter beszédé­ben arra mutat, hogy a konferencia a kisantant erkölcsi erejére és Franciaország barátságára támaszkodik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom