Lapszemle, 1930. április

1930-04-01 [1361]

t 1 ' J Külpolitika . ^T. -------------­Walko Lajos külügyminiszter ankarai tapasztalatairól a sajtó számára adott nyilatkozatát a "Pester Lloyd" $ "Budapesti Hirlap" f "Ma­- — ------ — -••—••-—-- — ------------ """"TT gyarság", "Pesti Napló", "Nemzeti Újság" részletesen, a "Magyar Hirlap kivonatosan közli.Walko Lajos külügyminiszter e nyilatkozat első felé­ben nyomatékosan hangoztatja, hogy örvendetese tapasztalhatja, hogy a török népben sokkal erőteljesebben él a magyar néppel való közös ered* tudata, mint azt általában gondolj ájr s örömmel tapasztalta, hogy Török­ország vezető intelligenciájának nagyrésze beszéli a magyar nyelvet* & zek elórebOBatása után hangsúlyozza, hogy minden előfeltétele meg van annak, hogy a magyar és török nép között, a legszorosabb taráti kapcso­latok fejlődhessenek és kétségtelenül hasznos, ha a két állam kormányai személyes érintkezést tartanak fenn* Elmondja, hogy éppen ezért fogad­ta igen nagy örömmel a török külügyminiszter budapesti látogatását és a személyes kontaktus tovább fejlesztésére utazott %ikarábann, ahol többször és behatóan tárgyalt Xzmet pasa minis at erein ölekéi,! ewfik Rua­dy bej külügyminiszterrel, a kormány többi tagjával,, a külügyminiszté­rium vezető tisztviselőivel, valamint a nagy nemzetgyűlés képviselőivé. Különösen behatóan beszéltük meg, mondja Walko külügyminiszter, a két országot érdeklő külpolitikai kérdéseket és megállapíthatjuk, hogy & Magyarország és Törökország között fennálló" Őszinte barátság egyre erő­sebbé válik. Mindnyájan egyetértettünk abban, hogy ennek a barátságnak a fennállása és tovább fejlesztése, ugy a két államnak, mint az általa nos békének egyformán fontos érdekei A mdt meginduló gazdasági tárgya­lások abban a szellemben fognak lefolyni, amely a két állam között ki­fejlődött baráti légkörnek megfelel és egyúttal szem előtt tartja azok jogo* érdekeit. Amint azt már illeték#e török körök &őtt hangoztattam

Next

/
Oldalképek
Tartalom