Lapszemle, 1930. március

1930-03-01 [1360]

. * i J Belpolitika. Horthy Miklós Kormányzó Ur 0 főméit ós ágának tizéves kormányzói jubileuma alkalmából a magyar sajtó a szociáldemokrata "Népszava" kivé telével egységes meleg hangon méltatja a Kormányzó történelmi érdemet és kimagasló államférfiúi egyéniségét az ezeréves Magyarország másik három nagy kormányzója Hunyadi János, Szilágyi Mihály és Kossuth Lajos történelmi egyéniségei mellé állitja ­Valamennyi lap terjedelmes riport okban, e zámol be a február 28-án kezdődő ünnepségekről, elsősorban a TESZ hódoló felvonulásáról a budai Várpalotába, amelyben a lapok megállapítása szerint 15.000-30 000 főnyi ttfmeg vonult a Kormányzó elé. hogy kifejezze hódolatát.­& társadalmi egyesületek képviseletében perényi Zsigmond báró köszöntött* a Kormányzót, majd Budapest főváros képviseletében Sipőoz Jenő polgármester, hangsúlyozta, hogy a főváros népe nevében azért jöt­tek, hogy ünnepélyes fogadalmat tegyenek, hogy a Kormányzó Ur lelki ere- m j ét „bizalmát, kitartását belevisszük az országnak és a társadalom ezi- ^ vébe egyaránt ­Horthy Miklós Kormányzó ür az üdvözlő beszédekre válaszolva visszatekintve az elmúlt tiz esztendő nehéz küzdelmeire, hangsúlyozta, hogy kitartó munkával iparkodott helyrehozni azt, amit a balszerencse végzetes fordulata rontott a magyarság sorsán. Ebben a munkájában két dolgot jelölt meg. amit semmi meg nem ingathat a hitét és a kötelesség­érzését, "A nemzet őserejének ujjáébredése szólitott helyemre, mondja a Kormányzó, nem veszíthetem el tehát soha hitemet fajom jövőjében" ... "A kötelességteljesítés volt mindig vezércsillagom^ a jövőben sem fo­gok habozni, hogy megtegyem azt, amit a nemzet jövője tőlem kivan » Bat* a hitet Is ezt a kötelességérzést várom el viszont minden jóérzésű ma^

Next

/
Oldalképek
Tartalom