Lapszemle, 1930. február

1930-02-01 [1359]

A hágai megegyezés visszhangja la3san elhalkul a sajtóban Ma már jóformán csak a ''Pester Lloyd Társaság" ünnepi lakomájával Kapcsolatban foglalkoznak a lapok a hágai megegyezéssel Valamennyi lap szinte teljes terjedelemben közli a Bethlen gróf miniszterelnök tiszteletére rendezett banketten elhangzott beszédeké*, amelyek szín te kivétel nélkül a hágai megegyezés pénzagyi és gazdasági várható kö vettoazményeível foglalkoztak^ • Bethlen István gróf az üdvözlő beszédekre válaszolóra mindenek előtt kijelenti, hogy aggodalommal jött -erre a bankettre félve hogy talán itthon és a külföldön is félremagyarázásokra adhat okot. A kül> földön azért, mert. talán ugy fogják felfogni mintha ez egy győzelmi tor volna és ebből azt a következtetést vonják hogy ez az ország ol csobban is adhatta volna, mint ahogyan azt a magyar kiküldöttek adták de mégis eljött mert ez az Összejövetel nem jelent egyebet mint de monstráclót azokkal a támadásokkal szemben, amelyek a hágai delegátu­sok becsületes munkáját sárral akarták befecskendezni Bethlen gr ói -37­niszterelnök ismét hangsúlyozta hogy Hágában sajnos a magyar delegá­ció szerep* nem az volt hogy diktáljuk a feltételeket hanem hogy az adott Körülmények között nagyobb veszedelmektől megmentsük és lehető leg olyan kevés áldozat árán, amilyen nemzetközi konferenciákon a mai atmoszféra mellett még elérhető Mint 100 #*os magyarok mentek ki Há­gába de a hágai konferencián 100 %*a& legyőzött magyarok voltak:, nem a között volt a választás tehát . hogy a legjobbat, váiasszur, hanem a r»»at közül a legkevésbbé rosszat kellett, választani" A. hágai lehető­ségek adva voltak s bizonyos hogy csak napról-napra kifejtett munká­val leszünk képesek a nemzet igazát kivivü nem a jtistiitúaég és nem a csüggedés hanem a bizalom és az optimizmus az, amely a nemzeteket

Next

/
Oldalképek
Tartalom