Lapszemle, 1930. január

1930-01-02 [1358]

4 i Külpolitika / A jóvátétel ügyében az összes lapok párisi jelentés nyomán részletesebben foglalkozna* Briand és Titulescu múlt evi december 30.»-i tárgyalásaival, a "Petit Parislen* es a "Le Journal* ezzel kap­osolatban azt irják, hogy ugylatsziic Bulgáriá/aL slieerül a megegyezés. Briand* bár minden módon iparkodott Titulesout egyezkedésre bimi s bár a legnagyobb nehézségeket állitólag már sikerült kiküszöbölni s a hágai konferencia kilátásai némileg járultak Magyarország továbbra is _ ragaszkodik eddigi álláspontjához, de nehézségek várhatók Jugoszlávia részéről is, amely kifogásolja a keleti jóvátétel uj felosztását s bi­zonyos természetben történt szállítások felszámít ás át & /*Uj Nemzedék*/ A "8 Órai Újság" párisi jelentése szerint a "Bstit Párisién* sajnálat­tat állapítja meg, hogy a keleti jóvátétel kérdéséoen a magyar OK vegle- ' tekig kitartanak eredeti álláspontjuk mellett s mindaddig, amíg a ma* gyarok nem hajlandók engedni, a kisentente államai,mint Mironescu je=* lezte. nem irjak ala a Young=> egyezményt s így a veszély fenyeget ,nogy a keleti jóvátétel problémája függőben marad. A Journal* Ti ' <?3cu és Briaid december 30 -1 találkozásával kapcsolatban ugy tudja, hogy a bolgárokkal valószínűleg sikerül megegyezni, a hatalmak 12.5 millió 37 éven át törlesztendő évi amortieációt követelnek Bulgáriától, mig a bolgárok évi 9 milliót ajánlanak fel ugyancsak 27 é\ren Keresztül A "Journal* szerint az okozza a legfőbb nehézséget, hogy a magyarok kár­talanitás elmén igényeket támasztanak s Csehszlovákiától egy, Románia, tói két;, Jugoszláviától pedig szintén egy milliárdot követelnek ilyen m~mm mm mm-m mm mm mar -«..---«.«•<»-•.«.•«..»..'».»»-.•.-« »•»••••«. *>mmm «.---»«..» mmmmmm m» w«»«»a»w*v«* o ímen.% Az "Ejcoelsior* értesülése szerint a francia kormány nem járul X :• lur 7;.r.. M»JQ h^wszá a Young* tervezet semmiféle további módo3itásahozl es feltétlenül

Next

/
Oldalképek
Tartalom