Lapszemle, 1929. december

1929-12-02 [1357]

V / Külpolitika. Durini di Monza gréf távozó budapesti olasz köret buosuzástiL fogadba a budapesti sajtó képviselőit és aa olasz-magyar Tissonyra ro natkozólag többek köst igen nagyjelentőségű kijelentést tett. amikor a köretkezŐket mondta "Kijelenthetem, hogy Olaszország, amióta barát* sági szerződés a két nemzet között létrejött mindig teljes erŐTel tá­mogatta nemzetközi vonat kozásokban a magyar érdekeket és ez a támoga­tás változatlanul megmarad a jövőben is,, fia Mussolini egyszer szavát adja valamire amellett ki is tart következetesen Ma Olaszországon kivül Európában ninos egy állam sem. amelynek külpolitikája olyan vi­lágos és következetes volna. Azét a, hogy Olaszország aláirta a baráti szerződést és Mussolini kijelentett©, hogy a magyar nemzet számithat rá mindem alkalommal támogatja is a magyar érdekeket. Aki ennek el­lenkezőjét állit ja az nem mond igazat, Olaszország támogatása és se­gitsége változatlanul megmarad a jövőben iz.""« ugyanekkor rámutatnak az összes vasárnapi lapok, hogy a "Giomale d" Itália* legutóbbi cikke csak alátámasztja Durini di Monza gróf bucsunyilatkezatát s rámutatnak arra, hogy a "Oirenale d Italiaf, ban aa olasz kormányhoz közelálló orgánumban elhangzott ígéret hogy Olaszország a hágai jóvátételi konferencián is segíteni fogja Magyar­országot és hogy Olaszország sohasem járult ahhoz hogy a nagyhatalmai: Magyarországra olyan diplomáciai nyomást gyakoroljanak mint az leg­utóbb Bulgáriában történt^ ••• nem nagy jelentőségű • A "Poster tloyöf vezércikkében Durini gróf nyilatkozatát és az olasz sajté fent jelzett hangját mint az olasz barátság értékének kiváló próbáját méltat ja =, Rámutat arra,, hogy ime az olasz barátság ak­tív tétel a nemzetközi politikában s nyomatékosan kiemeli . hogy Olasz­i,rcns LEVÉLTÁR A 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom