Lapszemle, 1928. szeptember

1928-09-01 [1342]

A genfi román szemfényvesztő manőver foglalkoztat} ama is legélénkebben az egész magyar sajtót s az összes lapok szinte egyér­telműen mutatnak ra% hogy a román taktika átlátszó*. Világos hogy Ro­mánia ki akarja mindenáron V erülni az optánsügy ujabb plónurabeli tár­gyalását. Az összes lapok közlik a genfi jelentést, amely ismerteti Antóniádénak Hománia genfi delegátusának a Népszövetség főtitkárai­hoz juttatott közleményét, amelynek cime"A Tanácshoz ós a magyar kor­mányhoz intézett kommüniké'', - A "8 Orai Újság" ránutat, hogy e kom­münikének nevezett népszövetségi közlés csak megerősiti a magyar köz­véleménynek már tegnap.nyilvánosságra került véleményét amelyet teg­napi szemlénkben bőven ismertettünk A kommüniké serami olyat nem tar­talmaz amit már eddig ne tudtunk volna és egyáltalán nem áralja el a legkisebb méiékben sem azt a szándékot, mintha a román kormány az op­tánspeitkomoly formábai a magyar kormány részérűL tárgyalási alapul elfogadható keretben tárgyalni kiváriná. fiz a kommüniké ujabb bizonysá­ga feltevésünk helyességének, hogy a bukaresti diplomácia részérői csak ujabb taktikai fogást eszeltek ki. - A "Budapesti Hirlap" ve­zércikkében azt/nondja, hogy ötletekben, a perhuzás diabólikus munkájá­ban szünet nélkül találékony Jr^Sci^ani ujabb kommünikéiben olyas­félét is penget^ hogy "a trianoni békeszerződésből "ere dó pénzügyi köte­lezettségek oszthatatlanok s mivel Románia a népszövetségi kölcsönünk­höz oly feltétellel járult hozzá, ha kötelezettségei elhalasztódnak tehát várjunk azaz tárgyalhassunk fórumon kivül a végtelenségig. Romá­nia emlékezetét azonban kénytelenek vagyunk felfrissiteni mondja a "Budapesti Hi Aap". A népszövetségi kölcsönürk aktáján-.i-; harmaiik szá­mú mellék elete egy levél amelyet Bethlen irt Titulescunak smelyból

Next

/
Oldalképek
Tartalom