Lapszemle, 1928. július

1928-07-02 [1340]

KÜLPOLITIKA.. Apponyi ^lbert gróf a Pestér Lloyd vasárnapi vezér­cikkébe* mérlegeli a magyar-román döntőbírósági konfliktus ügyében az angol felsőház Jogásztekintélyeinek állásfoglalásának jelentősé* géto Bevezetésül megáll api t ja, hogy a magyar-román agrárkonfliktus ügyében a Népszövetségi Tanács júniusi döntése két ságkivül ,i az igaz­ság szempontjából egy hátramenő mozdulatot jelentett,, Most azonban am angol alsóház jogásztekintalyeinek ismert állásfoglalása alkal­mas arra., hogy Titulescu és genfi barát játnak finom diplomáciai szö­vevényét ezét az aki tea- Az angol jogász tekintélyek is arra a megálla­pításra jutottak^ hogy a magyar-román döntőbíróság kérdése nemcsak magyar ügy ; , hanem nemzetközi érdekű„ mert a döntőbírósági el? az uj nemzetközi rend morális bázisáé A nagy angol jogásztekintélyek állásfoglalása intő szó, hogy a politikai játékot ebben a tisztár­jogi kérdésben fel kell adni fl és vissza kell vezetni az ügyet oda, ahova egyedül tartozik:a biró elé A mi ügyünk evvel többet nyer J mint a Népszövetségi Tanács júniusi határozatlanságával vesztett­Kost már azon a mesén is tul vagyunk 9 hogy az ügy júniusban a genfi határozattal befejeződött és továbbra is áll a Népszövetség dilem­mája 3 hogy őrzője vagy megrontója lesz-e a nemzetközi jognak,Az an­gol jogász tekintélyek állásfoglalásában az az újság 5 -mondja Appo­nyi gróf -g hogy a hágai nemzetközi törvényszék döntését proponálják , a magyar-román döntőbíróság illetékességénekmegállapitásárao Sz is fedi a magyar álláspontotc Bizonyos, hogy a magyar-román agrárpörben tárgyi döntésre nem a hágai birőság hivatott ugyan 8 de mivel a magyar-

Next

/
Oldalképek
Tartalom