Lapszemle, 1928. május

1928-05-01 [1338]

Olaszországhoz fűzik. Most megisnnertük ennek a viszonynak mélységét." Barakalli. a római "Tribuna" szerkesztője kijelenti, hogy legmélyebb be­nyomása melyet t Magyarországi tartózkodása alatt nyert, az egész magyar társadalomnak csodálatos lelki egysége egyetlen problémával szemben 9 amely alapvető ma a magyar nemzet életében és ez; a trianoni békeszerző­dés ráviziőja, A réviző mellett számos megtámadhatatlan történelmi nép~ rajzát kulturális és néprajzi érv szól** Hazatérve mondja Baratelli báró* elmondhatom hogy alaposan ismerem a magyarifcérdést. Hiszen elegendő egy pillantást vetni a tárképre amely megmutatja milyen politikaiás gazdasági egységet alkotott Magyarország amelynek megcsokitása nemcsak ennek az országnak hanem az egész európai politikának kárára voltí Nem lehet egy magasabb kultúrájú nép által vezetett tökéletes rendszert helyettesíte­ni olyan rendszerrel, amely nemcsak tökéletlen de nem is érheti el soha­sem a tökéletességet, Tiz évvel a trianoni szerződés aláírása után Európa nemzetei észrevették már, hogy ennek, a békének pontjait nem lehet íenn« tartani,, 1 Valóban képtelenség arra gondolni, hogy például egy várost az országhatárt örökre elválasszon saját vasúti állomásától vagy pedig, hogy a tyúk kénytelen legyen útlevelet váltani, amikor óljában kívánkozik tojást raknio Mezőhegyes! és más kirándulásainkon azt kellett tapasztal­nom, hogy még ez is lehetségese Ugy láttam, hogy Magyarországon olyan politikai rend és meg szervezettség uralkodik* amely teljes biztosi téka a nyugalomnefc, ezekkel az erényekkel bizonyltja a magyar nép, hogy meg­tudja érdemelni türelmes várakozásban feltámadását. Lefegyverzett ugyan, de lelki erényei következtében mégis ő az erősebb és csak ez a döntő a történelemben. A "Nemzeti Újság" Az olasz vendégek bucsusztatőjául a következő­ket irja; szerettei szőri tjük meg az olasz vendégek kezét, vigyék el azt az üzenetet, amelynek valóságáról bőségesen volt alkalmuk meggyőződni, hogy itt a Duna partján él egy nemzet* amely múltjával szellemi felsőbb­ségével érzései tisztaságával méltó a legnagyobbak barátságára és ha el­jön az Igazságtevés órája, akkor újra méltó lesz hatalmával iev

Next

/
Oldalképek
Tartalom