Lapszemle, 1928. május

1928-05-01 [1338]

AZ olass vendégeket kétheti ittartőzkodás után meleghangon DUCSUSZtatja a magyar sajtó,' valamennyi lap beszámol arról, hogy az Or­lasz delegátusok hivatalos fogadtatása tegnap délben végett ért az egy­séges pártban rendezett bankette 1, Ezen a banketten Pékár Gyula köszön­tötte a távozó olasz vendégeket 3s bejelentette 9 hogy az egységes párt egy ezüst Arpá/i szobrot küld az olasz vendéglátás alkalmából Mussolini­nak/ Amelynek felírása a következő; *A honalapító Árpád vezér népe Mus­solininak a Dúcénak, Itália ujjá alapi tó jánakSA DUCSUSZ tató beszédre oippico szenátor válaszolt és hangoztatta, hogy már szent István a ma­gyarok első nagy királya a római kultúra oldalára állította Magyarorszá­got és ezzel az európai kultúra védőjévé tette 9 Magyarország mai is éppen olyan védőbástyája az európai civilizátionak mint a múltban volt p védöbásliája a nyugatnak a tudati ensággal, műveletlenséggel, szociális és gazdasági forradalmakkal* szemben; A beszédek elhangzása után az egysé­ges párt háznagya ezüst cigaretta tárcát osztott szét a vendégek között amelyen a szétdarabolt Magyarország látható bearanyozva, alatta a követ­cezö felirás s "Nem, nem sehal"^ A *Pesti Napló* közlése szerint az egy« ségos párt bankettjén ulppico szenátor hangoztatta ö hogy egész .magyarorr szágLszereplésük alatt egyetlen olyan kijelentés sem hántott el részük­ről,, melyett bárki is rossznéven vehetett volna, amire Le Go a Temps* budapesti levelezője rövid megjegyzést tett mire uippico szenátor a kö­vetkező kijelentéit tette;•Magyarország semmivel inkább nem volt ellen­ség a világháborúban mint a horvát vagy a szlovén, őket pedig a háború után nagy ajándékhoz juttatták a magyarok rovására." A "Pesti Napló* ugyanakkor közli Pellizári és áaratelii olasz képviselők bucsunyilatko­zatáto Pellizári kijelenti;•Visszatérve hazánkban magunkkal visBZtJk mé» Lyen bevésve szivttikben mindazt amit itt láttunk/ Mindnyájan ismerjük azokat a történelmi és kulturális kapcsolatokat,, amelyek Magyarországot

Next

/
Oldalképek
Tartalom