Lapszemle, 1928. március

1928-03-21 [1336]

tum gyanánt a világ elé< De amig Kossuth szelleme él a jobb jövő re­ménye ls él a magyar nemzet szivében,* hangú Ugyané lap erélyes/intelemben figyelmezteti: az amerikai ma­gyarságot arra, hogy a Kossuth -szoborhoz szükséges összegből még min dig hiányzik pár ezer dollár, aminek március 15 -e előtt meg kell ler* ni Eizik abban hogy egy végső erőfeszítés az amerikai magyarok részé ről? ezt még össze fogja hozni©­"Elindult Amerikába az 500 Ébredő" cimmel és "Az amerikai ma­gyar munkásság számon kéri tőlük mártírjait" alcímmel az "Uj Eléretve res hangú cikkben folytatja uszlté kampányját a Kossuth-zárandó kok el len© Idézi a "New-York Tlmes»«nak egy állítólagos cikkét ls e amely a Koesuth-szoborakció csődjét jelenti be, kiemelve•„ hogy a magyar szo­ciáldemokraták 8 aacára Sándor Pál kapacitálasának, egészen távol tart­ják magukat a szoborakciótól, még pedig azért e irja a "New-York Times* mert a* tisztán a magyar kormány Inecenálta és a demokratáknak semmi közlik sincs hozzáo­Hűségesen regisztrálja az "uj Előre" a "Liga a Horthyzmue Ellen" minden megmozdulását is* Igy a szervezet chicagói cso­portjának agitációs kampányát /Új Előre 3/ 9 valamint Hatvány kiszaba­dítására rendezett tömeggyüléeét 9 amelynek szónokai között szerepelnek többek között Büchler Sámuel és Schwlmmer Róza, ­Qjróf Apponyi Albert és H Wickham Steed a londoni "Rsvlew of Reviews" szerkesztője között a " current Hlstory " márciusi számában folytatott polémiát* amely akörül folyt hogy «*megfojtotta-e a triano­ni béke Magyarországot?" az "A.M,Népszava" /27 / ismerteti.­Ugyané lapban Ludwlg Brnö behatóan foglalkozik dr< Kristlee Sándor egyetemi tanárnak, a magyar revizionisták értékes tagjának "A békeszerződések revíziója" cimü munkájávál r amelynek érveléseit mind tudományos;, mind gyakorlati szempontból nagy elismeréssel méltatja*­A"6anadai Magyar Újság", és a "Toledói Hírlap" a "Magyar

Next

/
Oldalképek
Tartalom