Lapszemle, 1928. március

1928-03-30 [1336]

terjeszti a kongresszus elé, H.M.H. kiemeli, hogy az amerikai magyarok **• szrájkoló bányá­szok helyzetét most már közügynek tekintik és nagyarányú segdlymozgal­mukat indítanak mindenfeléé A mozgalmak élére a Bridgsporti Szövet­ség állt, amely a magyar munkások érdekeit olyan hatásosan tudja vé­deni Himler szerint, hogy általános bizalomnak örvend., Magyarorsz ág c A magyar-román birtokvitának genfi eredményét az am.magy c lapok nagy örömmel regisztrálják,kiemelve gróf Apponyinak és Táncaos tábor­noknak imponáló győzeimét Titulescu tehetetlen dühöngéseivel szeriben, Az Amjíépszava /lii/ megjegyzi, hogy Titulescu joggal sirhat, mert Ma­gyarország ügye most már a győzelem i'eló haladj, A genfi hangulatválto­zás faktuma még Apponyit is meglepte= A magyar "granő old Man*. olyan diadallal tért vissza Genfből Budapestre, amelynek egjenesen történel­mi jelentősége van* Trianon reviziója ugyan még measze van - irja a Népszava, de pár év leforgása alatt el fog érkezni az a nap, amikor Titulescu könnyeihez fognak vegyülni majd a cseh és szerb külügyminiS' terek könnyei is. A magyar szentkorona őrzése körül támadt parlamenti vitáról a a Szabadság és Népszava számolnak be ós kiemelik gróf Bethlen ós Prop­per képviselő közötti szóváltásból grói Bethlennek ama kijelentését, "hogy Magyarország törvónyos királyság"„ A "Horthy-ellenes Ligának heteken keresztül reklámozott nagy­gyűléséről számol be az ü.ül, /?/ kiemelve, hogy a megjelentek mind­egyikének kezében ott volt a "Mklya" a liga hivatalos lapja. A szó­nokok /Gellért, Büchler, líiedermann, A.GoHaya, Schwimmer lióza/ fotó­mája a zarándokok elleni állásfoglalás ós Hatvány elitélése volt. A.G.Hays, a nevv-yorki ügyvédi kamara egyik vezető embere az ébredőket a K.K.Xlan-ho;, hasonlította, /elhivta a rendezőséget, hogy ilyen gyü-

Next

/
Oldalképek
Tartalom