Lapszemle, 1928. március

1928-03-01 [1336]

A Temps 27. vezércikke az olasz-soztrák konfliktussal foglal­kozva napi hiszi,hogy diplomáciai szakitásra kerüljön a sor s nem ad hi­telt egyes német laphk oly beállításának,mintha Olaszország ezzel a gott­hárdi ügyről szeretné csak elterelni a figyelmet„Rámutat a cikk,hogy a konfliktus alapját képez* vitát az osztrákok kezdtók ? az olasszor^zági német kisebbségek védelmében,amely kisebbségek élénk tevékenységet fejte­nek ki .kulturális szempontból,pedig mint tudható,a kulturális után a poli­tikai tevékenyéég k;vetkezik» Seipel bármilyen mérsékelt nangon is be­szélt a kérdésről,védve a kisebbségek jogait,mégsem lehet elhallgatni, hogy a jogok védelme nem jutott eszükbe az osztrákoknak akkor,mikor még v'k voltak az urak olasz kisebbségek fölött, önmagában a konfliktus nem ve­szlyes.de azzá teszik a pángermén lapok kommentárjai,amelyek nem alkalma­sak arra„hogy az olasz kormányt enyhébb bánásmódra birják a német kisebb­ségekkel szemben. Annyi bizonyos,hogy a német kisebbségek érdekében folyó mozgalom megnehezíti a kölcsönös nemzetközi bizalom megerősödését,mert le­hetetlen ebben az akcióban nem a németek revanskósziilődóseit látni 9 Bz a kc rülmény csak megerősitheti Olaszországot abban a meggyőződésben,hogy az Anschluss ellenzése előfeltétele az olasz biztonságnak.. Az osztrák-olasz konfliktussal foglalkozik Pertinax is az fioho de Paris 27 .-ben.teegállapitia,hogy Olaszországban német irredenta van,s ép ezért nehéz megérteni az olasz politikát Magyarországgal szemben, amikor ez a politika a magyar revanst támogatja,holott a magyarx revans szolidáris a német revanssal,amely valószinüleg nem a legjobb szándékok** kai viseltetik a I'első-Stsch iránt sem,Hogyan dolgozhat tehát Olaszország sajétmaga az ellen a mai európai rend ellen,amelyet más oldalon viszont a legerélyesebben meg akar védeni?iáz a pont az olasz politika iag gyengé­je,mert nyilvánvaló ellentmondásokat akar itt összeegyeztetni.Mussülini

Next

/
Oldalképek
Tartalom