Lapszemle, 1928. január

1928-01-13 [1334]

fog nyitni arra,, hogy Európában ós Amerikában komolyon fognak foglal* kőzni a békerevizió gondolatával. A legutolsó hónapok eseményeiből ciik iró arra következtet, hogy Magyarország felhagyott helytelen izolálása politikájával és pártfogóival egyetemben fog közreműködni jövendő sor­sának kialakulásán. Ugy mint a betegnek és halottnak mondott Törökor­szág tette,, Magyarországnak is ki kell játszani azokat, akik szerettác volna eltemetni és értésére kell adni az egész világnak* hogy a magyar nemzetet nem lehet kiirtani. Az uj évnek cikkiró örömmel ós várakozás­sal néz elébe, mint egy szebb korszak heköczöntéjének.­Lord Rotheimerenak amerikai szereplését az "Uj Ülőre" cikkei most is Szovjet ellenes uszitásnak igyekszik beállitani. Ki fogja el­hinni, irja egyik cikkéhen, /Uj 21 őre 16/, hogy Lord Rotheraiere fogja visszaadni Magyarországnak az elszakitott területeket, mitoor az ő saj­tója volt az, amely a szótdarabolást előkószitetteV De még ha igaz is volna, hogy a "következő háború után" visszaadnak valamit, feltéve, hogy győz az angol imperializmus, akkor is csak anagybirt okosok kapnák vissza birtokaikat, a magyar munkás és földműves sorsa a mostani marad­na. Az amerikai magyarságnak, irja az "Uj Előre", nem kell semmiféle háborús uszitás, amely nagyobb hazát igér, de még attól is megfosztja a dolgozókat arai volt és van.­Az argentin!ai"Proletár"cimü ós az "Uj Elcre M-val azonos irá­nyú lapnak egy cikkét "A magyarországi Rotheimere-kultúszról" ismerte­ti az "Uj Slőre" /L5/.­% Horthy-ell enes Ligának december 4-i tiltakozój^ylilósót te­szi szóvá az "Uj Slőre" /!/ vezércikke, kifogásolva, hoQ'jaz_on Büchler Samu Magyarországgal^ az elnyomás országával szemben, Amerikát a szobai ság országának tüntette fel, holott az "Uj Ki őre" szarint a munkásokat itt is üldözik, ochwimmer Róza a máaik szónok beszédéről az_ 'MJj_ Eláro^ m megáll api t ja, hogy ál talánoss^ban Jiejy^esen. vJ.lj'g;it„otta > . rieg. a. marina-

Next

/
Oldalképek
Tartalom