Lapszemle, 1927. december

1927-12-05 [1333]

lékét éppen a habsbuigok leghűbb alattvalója koszorazza meg. Méltányol­ni tudja AppjKiyi nagy qualitáaait és a megcsonkított Magyarországnak tett szolgálatait, de egy Kosauth-ünnepólyen nincs helye annak,aki a Habsburg-reetouráció legerősebb exponense és akinek sohasem hallatszott a/hangja március 15-i, vagy október 6-i ünnepélyeken, ellenben vezér­szónoka most is minden Habsburg-ünnepnek.­A budapesti Kossuth-szobor leleplezési ünnepéről az "Uj Elő­re" /9/ azt irja, hogy az oly nyíltan ellenforradalmi volt,, hogy móg a szocialdemokrata-part \a boykottálta azt, Nyilatkozatot adott ki, amelyben a mai rendszert összeegyezhetetlennek jelentette ki a Kossuth­eszmékkel.­A new-yorki Kossuth-szobor kapa vágási ünnepét az "Uj EL őre" /8/ mint csúfos kudarcot állit ja be, amelyet rendőrségi páncélautók, stb. védelme alatt tudtak lefolytatni. A"Liga a Horthyzmua Sllen "tag­jaira, akik az elnökség kiáltványát tartalmazó röpiratokat osztották ki, a rendőrség rávetette magát és agyba-főbe verte. Ugyanekkor a "Horthy ellenes Liga" el len demonstrációját az "Uj Előre" mint óriási sikert állit ja oda. Nagy közönség, nagy lelkesedés. Biichler S.megnyitó beszédében bemutatta a gombjelvényt, amelyet a Liga a Kossuth-szobor akció jellemzésére adott ki; Sa óbort alapzat rajta akasztott ember és fel iratul "A magyarországi Horthy-unalom". A jelvény el volt boritva vér rel/!/. Büchler beszéde arra mutatott rá, hogy amig Magyarországon Szántókat és Vágykat akarnak felakasztani, addig nem őszinte szándókká emelnek szobrot a szabadsághős Kossuthnak. Gellért Hugó európai benyo­másairól számolt be, állításait a 1 égszeméermetlénebb hazugságokkal tá masztva alá, ­Berkó D.Géza elhunyta feletti gyászról még egyre érkeznek a megnyilatkozások az ország minden részéről. Az amerikai magyar egyle­tek legtöbbje jegyzőkönyvileg örökítette meg emlékét a "Legajagyobb a­merikai magyarnak". A magyarországi részvéttáviratok között Apponyinak

Next

/
Oldalképek
Tartalom