Lapok Pápa Történetéből, 2015

2015 / 1-2. szám - Molnár János: Emlékezés a Pápai Állami Tanítóképző néhány tanárára

LAPOK PÁPA TÖRTÉNETÉBŐL 1-2. SZÁM PANNICULUS SER.C. NO. 389-390. 2015. Molnár János EMLÉKEZÉS a Pápai Állami Tanítóképző néhány tanárára Bevezetés Az öregedő ember gyakran gondol fiatal éveire. Események, települések, személyek bukkannak fel az emlékek mélyéből. A rosszat, a kellemetlent szeretnénk végképp elfelejteni. Egy részük időnként mégis eszünkbe jut. A kellemes, a derűs emlékek megszépítik életünket. Milyen jó legalább visszaemlékezni rá! - halljuk gyakran. Ju­bileumi, baráti összejövetelen gyakran visszatérő téma a régi, közös emlékek fel­elevenítése. Az ifjúkor meghatározó élmé­nye az iskola. Érettségi találkozón tanára­ink óhatatlanul szóba kerülnek. Közülük kikre emlékezünk leggyakrabban? Az erős személyiségekre. Mindenekelőtt a szigorú, a következetes tanárokra. Tőlük kaptuk a rendszeres tanulásra való inspirációt. A tanult anyag néhány részletére hosszú évek után is gyakran visszaemlékezünk. Pedig hányszor rándult görcsbe a gyomrunk a feleltetésre várva! Szívesen gondolunk a derűt, a kedvességet árasztókra. Mindig tudtak valami szívderítőt mondani. Egy- egy találó mondásukra évtizedek múlva is emlékezünk. Akadtak érdekes tanáraink: akiknek az öltözéke, egy-egy gesztusa, vagy éppen a következetlensége, a hang­hordozása volt egyedi. Az 50-es években férfi tanáraink több­sége öltönyben, nyakkendőt viselve járt az iskolába. Nem feltűnő jómódot képvisel­tek. Csupán a jó ízlés és a kulturáltság megtestesítői voltak. A tanárnők, a gyakor­ló iskola tanítónői mértéktartóan, a kor divatjának megfelelő ruhát hordtak. Példát mutattak az öltözködésükkel. Emlékszem, mindig hozzájuk hasonlóan öltönyben, nyakkendőt viselve jártam én is a munka­helyemre. Bizonyára nem véletlenül. Tanáraink döntő többsége példaképünk lehet. Felkészültségük, megjelenésük, egész magatartásuk tekintetében. Többek példája végigkísért bennünket egész pálya­futásunkon. Szinte valamennyi tanáromra jó szívvel, szeretettel gondolok vissza. Mindegyiktől kaptam valami értékeset út­ra valóul. Az iskolánkat rend, fegyelem jellemez­te. Nemcsak a tanár és a diák viszonyában, hanem az alsóbb évfolyamosok szófogadá­1003

Next

/
Oldalképek
Tartalom