Lapok Pápa Történetéből, 2012

2012 / 1. szám - Dr. Szalóky Pál: Emlékeim a második világháborúból

1. SZÁM LAPOK PÁPA TÖRTÉNETÉBŐL PANNICULUS SER.C. NO. 341. 2012. Dr. Szalóky Pál Emlékeim a második világháborúból E rövid írás összeállítására az emléke­imben ma is elevenen élő második világ- háborús történések, valamint ezek során a családomat ért megpróbáltatások késztet­tek. írásommal szüleim emléke előtt is szeretnék tisztelegni. A Pest megyei Apajpusztán, egy főúri nagybirtokon születtem 1933-ban, ahol apám tiszttartó volt. Kunszentmiklóson, a kiskunsági város ősi, Református Gimná­ziumában érettségiztem 1952-ben. 1958- ban általános orvosi diplomát szereztem a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Öt­ven éven át dolgoztam az egészségügyben, ebből negyvenet az egri Markhot Ferenc Megyei Kórházban belgyógyászként. Visszanézve az időben, 1944 októberét írtuk, a front közelségét a lakóhelyünkig hallatszó ágyúdörgés jelezte, amikor édes­apám elhatározta, hogy az oroszok elől átmenti a családot a dunántúli rokonokhoz. Bár mindannyian sírtunk kétségbeesésünk­ben, később beláttuk, hogy apánk elhatáro­zása megmentett minket a több hónapos orosz megszállás alatti front-élettől, annak minden veszélyétől. Édesapám jó szerve­zőképessége, a veszélyes helyzetekben is helyesnek bizonyuló gyors döntései folytán a háborús viszonyok közepette is sikeresen vezette, irányította oda-, majd a következő év tavaszán a visszautunkat is. Édesanyánk gyenge egészségi állapota ellenére is hősi­esen viselte a hosszúra nyúlt menekültéle­tet és a nehéz háborús körülmények között is biztosította a csonka család ellátását. Édesapám a Veszprém megyei Ne- messzalókon született 1901-ben földműves családban. 1925-ben a Pápai Földműves Iskolában, a mai Pápai Gazdasági Szakkép­ző Iskola és Kollégium jogelődjében szerzett diplomát. Kevéssel később pályázat útján elnyerte a Kiskunság felső, nyugati szegé­lyén elterülő, hétezer holdas bárói nagybir­tok tiszttartói állását, így került Apajra, a nagybirtok központjába. A gazdaságban elsősorban állattenyésztéssel és gabonater­mesztéssel foglalkoztak. Apám - dunántúli létére - hamar megkedvelte az Alföldet. Szakmailag hozzáértő, emberfeletti munká­val hamarosan a gazdaság kulcsembere lett. Apám szülőfalujának, Nemesszalóknak a története az Árpád korba nyúlik vissza. Az Árpád kori települések egyik helye a Somlóalja és Pápa között elterülő vidék. A „vezérek” korába nyúlik vissza Nagyalá- sony, Vid, Nemesszalók, távolabb Ostffyasz- szonyfa és még több község története. Nemesszalók és Pórszalók a honfoglaló Szalók nemzetség ősi birtoka volt. Az Ár­pádok korában ez a nemzetség Nádorispánt és más, magas rangú főembert adott az országnak. A család Országos Levéltárban őrzött levéltári anyaga gazdag Árpád kori oklevelekben. A honfoglaló nemzetség le­származottai, akik a Szalóky nevet viselik, ma is élnek ezen a tájon. 857

Next

/
Oldalképek
Tartalom