Lapok Pápa Történetéből, 2011

2011 / 1. szám - Koloszár Ágota: Emlékeim édesapámról

1. SZÁM LAPOK PÁPA TÖRTÉNETÉBŐL PANNICULUS SER.C. NO. 321. 2011. Koloszár Ágota EMLÉKEIM ÉDESAPÁMRÓL Adalékok egy pápai hentes és családja életéből Édesapám, Koloszár Ferenc 1892-ben született Káptalanfán nagyapám, Koloszár Bódog második házasságából. Koloszár Bódog a Sopron megyei Himodban szüle­tett. Első felesége Sulyok Mária, Pápa egykori polgármesterének, Sulyok Dezső apjának testvére volt. Ebből a házasságból két fiú született. Nagyapám második há­zasságából - melyet Bíró Emíliával kötött - született édesapám. Édesapámat kilenc éves korától Bíró dédszüleim nevelték. Dédapám, Bíró Károly hentes volt, így lett végül is édesapámból hentes. Egypár osztályt a Bencéseknél járt édes­apám, majd kénytelen volt abbahagyni, mert a dédnagypapának segíteni kellett. Eközben kitanulta a bognár szakmát. Ami­kor bognárként felszabadult, Huszárokelő- pusztára került dolgozni. Egy hét után be­állított a dédnagypapámhoz azzal, hogy ő inkább hentes akar lenni, mert bognárként sokat éhezett. Sok volt a kása, a fürészport nem lehet megenni... de a hentesnek nem lehet bekötni a száját, mint a nyomtatás lónak! Ekkor kérte nagypapától, adjon neki hentes segédlevelet, de ő ezt nem tehette meg, mert közeli rokonság állott fenn. Nagyapám segítséget kért édesapám ke­resztapjától, Vida Jánostól, aki nem volt vér szerinti rokon, de a hentes szakma megbecsült tagja. így lett édesapám hentes és mészáros. Az akkori szokás szerint a Monarchia különböző városaiban dolgozott, Pozsony­ban, Bécsben. 1914-ben behívták katoná­nak. Végigszolgálta az első világháborút Bosznia-Hercegovinában, Albániában, mint szakács. Édesapám sokat mesélt a háborúról, én pedig szívesen hallgattam meséit a farka­sokról, sebesüléseiről. Hogyan kapott vér­mérgezést repesztől sérült lába, már vitték a műtőbe, amputálni kell a lábát! Ő maga eszméletlenül feküdt a hordágyon, mikor hordozói közül az egyik felcser megbotlott a lépcsőn. Apám lecsúszott a megbillent hordágyról, ettől visszanyerte eszméletét és kinyomkodta megfeketedett lábából az alvadt vért. így menekült meg a lába! Másik sérüléséből - sőt mondhatni az életét - Szent Antal mentette meg. A zub­bonyában hordta Szent Antal kis öntött figuráját egy pici tokban. A tok fogta fel a halálos golyót. Hálából haláláig viselte mellényében és mindig azt kérte tőlem, hogy halálakor „Tónit temesd el velem. Tudod, mindig az segített meg...” Édes­apám halála tragédia volt számomra és „a Tónit” elfelejtettem. Mire kiértünk a te­metőbe, le volt zárva a koporsó. Azonban egy kis csúszópénz fejében felnyitották és így elhelyezhettem „a Tónit” a mellény­zsebébe, örök nyugalomra édesapámmal együtt. 777

Next

/
Oldalképek
Tartalom