Lapok Pápa Történetéből, 2005

2005 / 1-2. szám - Szabó László: Csekő Árpád

1-2. SZÁM LAPOK PÁPA TÖRTÉNETÉBŐL PANNICULUS SER.C. NO. 200-201. 2005. Mottó: „Nem tudunk egy problémát azzal a gondolkodásmóddal megoldani, amivel született. ” (Einstein) Összeállította: SZABÓ LÁSZLÓ tanár, a TIT Veszprém Megyei Egyesületének ügyvezető elnöke Csekő Árpád (Csákvár, 1902 - Budapest, 1993) A XX. századot a fizika századának tartjuk. Ebben a században jelentek meg kiváló tanár- egyéniségek, akik képesek voltak a fizikai iránti érdeklődést felkelteni tanítványaikban, sőt a társadalom felnőtt rétegében is. Ilyen egyéniség volt Csekő Árpád igazgató, aki egész életét a fizikatanítás fejlesztésére fordította és tanítványait megismertette a fizika tudományával. Megtisztelő feladatnak tartom, hogy a 2005. évben, a fizika évében megemlékezhetünk ar­ról a pedagógus egyéniségről, aki 1938-tól 1945-ig a pápai Állami Tanítóképző Intézet igaz­gatója volt. Gyerekként személyesen ismerve a nagyszerű pedagógust, a kiváló embert, e rö­vid összeállításban emléket állítunk a tanítóképzősök példaképének. Köszönjük a Jókai Mór Városi Könyvtár vezetésének, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumnak, ill. a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek, hogy lehetőséget biztosított az anyag összeállításához, megjelentetéséhez. Kántortanító, mennyiségtan-természet- tan-vegytan szakos középiskolai és tanító- képző-intézeti tanár, egyetemi docens. Elemi és középiskolai tanulmányait Csákváron végezte. A pápai tanítóképző­ben tanítói majd a budapesti Polgári Iskola Tanárképző főiskola (1924) és az Aponyi Kollégium elvégzése után tanítóképző­intézeti tanári diplomát kapott. Előbb a jászberényi tanítóképző tanára, majd 1939— 45-ig a pápai Tanítóképző igazgatója volt. 1945-ben B-listázták. 1945^17-ig alkalmi munkás, majd lakatossegéd. 1950-60-ig a budapesti tanítóképző, majd a budapesti Szilágyi, később a Petőfi gimnázium tanár. 1960-84-ig az ELTE Kísérleti Fizikai Tan­491

Next

/
Oldalképek
Tartalom