Lapok Pápa Történetéből, 1992

1992 / 1. szám - Közöletlen avarkori sírrajzok Pápa-Úrdombról / 1. szám

1. SZÁM LAPOK PÁPA TÖRTÉNETÉBŐL PANNICULUS SER.C. NO.21. 1992. KÖZÖLETLEN AVARKORI SÍRRAJZOK PÁPA - ÚRDOMBRÓL (Jankó László rajzai) A Régészeti Társulat 1929. évi ülésén felolvasott Jankó László előadás az Archaeológiai Értesítő 1930. évi kötetében jelent meg (JANKÓ 1930 124-141.). A hazai és külföldi kutatók által jól ismert (ADAM 754. lelőhely - CSALLÁNY 1956 177.; MRT 4. 61/11. lelőhely - MRT 4 (1972) 201.) az általa ott feltárt három sír, különösen az 1. számú, aranyozott ezüst lemezzel borított, álcsat alakú bronz övveretei miatt. A temetkezéseket a kutatók egyöntetűen a VII. századra keltezik. Számomra máig ismeretlen megfontolásból Jankó László nem közölte sem a sírok topográfiai vázlatát, sem az egyes sírok részletrajzait. Megtehette volna, hiszen elkészítette azokat. Most, e késői közzététellel pótoljuk hajdani mulasztását. t I 1. kép: A sírok helyszínrajza. Jankó László néhány lapnyi jegyzettöredékét dr. Mithav Sándor szerezte meg a pápai Gróf Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum Régészeti Adattára számára. Az 1. kép a három sír egymáshoz viszonyított helyzetét ("temetőtérkép") rögzíti. Amint az a vázlat melletti szövegből világosan kiderül, egy szinte végleges kézirattöredékről van szó, amely az Archaeológiai Értesítő számára készült (lásd szó szerinti egyezések, utalás a táblára). A sírok tájolása egységes, elhelyezkedésük igen szabályos. A 2. kép - felirata ellenére (a combcsontok között "1. vázkép") - a 2. sír részletét ábrázolja a tárgyak pontosan rögzített helyzetével. (Jankó László hajdani elírását a tárgyak száma és a publikáció tárgyleírásai igazolják.) Megfigyeléseinek aprólékosságáról tanúskodik a rajz mellé írott mondat: "Az aláhúzottak - mármint az aláhúzott számokkal jelzett tárgyak - lefelé fordulva vannak (valamivel mélyebben)." (A tárgyakat lásd: JANKÓ 1930 88. kép.) A 3. képen a 3. sírnak az előbbihez hasonló részletrajza tanulmányozható. Úgy vélem, a 2. sír rajza (2 kép) a nálamnál hozzáértőbbek számára egy esetleges rekonstrukció lehetőségét rejti. E dokumentumok közzététele, talán ilyen szempontból sem haszontalan. Ugyanakkor sajnálatos, hogy éppen az 1. sírról készített Jankó László-féle rajz (ha egyáltalán volt?!) nem került múzeumba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom