Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. december/3

1949-12-21 [0342]

Az egész vil;lj dolgozói meggyőződnek arról, hogy esak a szovjet rendszer nyújt lehetőséget a özei: adat len előrehaladáshoz SzIB t 146 PJ/HM/P gs. M o s z k v a , december 21, A Trud Pável Bikovnak, a moszkvai Kalibr-gyár Sztálin-dijas osztergályosának "Előre és csak előre!" cimü cikkét közli. Felejthetetlen napokat élnek át a szovjet emberek, akik mindannyian arra törekszenek, hogy uj munkasikerékkel ünnepeljék meg szeretett Sztálin elvtársuk 73. születésnapját, A jelentős évforduló tiszteletére a gyárakban, üzemekben, az épít­kezésekben, a szovhozokban és kolhozokban mindenütt szocialista munkaversenyék indultak. Az alkotó, lelkes munka, amely nálunk a becsület, dicsőség és hősiesség ügye, a Sztálin elvtárs iránti határtalan szeretet éken m egnyilvánulása, Moszkva dolgozói uj munkasikorrel köszöntik a nagy Sztálin születé snapját, A sztálini ötéves terv a Szovjetek országa népgazdaságának ujjáépitéso és továbbfejlesztése elé hatalmas fel­adatokat állit, Gyárunk dolgozói elkatárcdák, hogy határidő előtt teljesitik az ötéves tervet. Minden munkás, technikus, mérnök egóoz energiáját latbavetve munkálkodik, hogy növelje a termelés ütemét, ÉJH a fémvágás gyors módszerét alkalmazom, Számbavéve a 1 ehetőségeket arr a a megállapításra jutottam, hogy egy év alatt meg tudom valósitani ötéves tervemet. Brigádom tagjai kötelezett­séget vállaltak, hogy ugyanezen idő alatt háromévi normát telje­sítenek, A munkafolyamatok tökéletesítésével szüntelenül növeljük a termelékenységet, i l j46-ban tiz hónap alatt teljesítettem ötévi tervemet. Megtartottam szavamat ugyanúgy, ahogyan brigádom tagjai is. Amikor elsőizben léptem át a gyár küszö­bét, az üzemben 15-25 méteres percenkinti sebességgel dolgoztak az esztergapadokon, A háború alatt sikerült 5c o méterre emelnem a vágás gyorsaságát, . ^e nem nyugodtam meg az első sillerek lát­tán. Sokáig gondolkoztam, kísérleteztem és törekvésem az veit, hogy a többi szajücépzett eszte:gál^o s is el tudja sajátitani mód­jzeremet. Ez sikerült is. Tapasztalataimat igyekeztem átadni a többi esztergályosoknak, akik elsajátítva az uj módszereket, jelentősen növelték teljesitmenyüket • Egész brigádok és az egész üzem négyszeresre emelte termelését. Az elmaradottaknak nyuj tandó segitség a termelésben élenjárók kötelessége - ez a szocialista munkaver­senyek sztálini elve., Maqyar Országos /í ? dy/t. kö v ,/

Next

/
Oldalképek
Tartalom