Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. december/3

1949-12-21 [0123]

Poriéi Mihálynó, Muszka Imre ós Csillag Miki levele Moszkvától KÜM/PE/So Gp M o s z k v a, 1949. december 19. A magyar népnek a nagy Sztálinnak küldött ajándé­kait kiséro küldöttség tarjaitól a következő levél érkezett: Itt a Szovjetuniótan az események ós csodalatos látnivalók ugy követik egymást, hogy bőszomolni róluk majdnem oly nehéz feladat, mint egy os&iorga munka 2oo százalékos túlteljesítése. Tegnap Himkibo utaztunk, hogy a 128 Ion- es Moszkva-Volga csatorna fővárosi kikötőjét tanulmányozzuk. Ez a csatorna, amelyen tengeri ha­jók is közlekedhetnek, Moszkvát a Káspi> Balti ós az Északi •Jeges-ten­gerrel kötSl össze és nyolc villanyorcV-tcloppol rendelkezik, L csator­nát a Volga vizén kívül 387 négyzetkilométer területű mostors eges víz­tartály látja el a szükséges vizmennyiséggel. Ezeknek legnagyobbika a " moszkvai tenger" amire a moszkvaiak nagyon buszkék. líemkevósbé büszkélkednek majd a főváros lakói a Lenin-hegyen most épülő 32 eme­letes egyetemi háztömbből, va!amint még hét felhőkarcoló hatalmas mé­reteivel és merész ópitészeti stílusával. Mindezen építészeti csodá­kat, amelyeknek legkiemelkedőbb jellegzetessége az ópitkozés gyorsa­sága, messze túlszárnyalja azonban azt az ópülotot, amelyet tegnap látogattunk meg: a óztál in automobilgyár Kultur-palot ájai .i Sztálin automobilgyárban eltöltőt ötórai látogatás felejthetetlen benyomást gyakorolt küldöttségünk minden egyes tagjára, k gyönyörű Zisz személy­kocsik, a négytonnás teherautók és autóbuszok készitésénok magas tech­nikája bámulatba ejtette a köztünk lévő szakembereket is és csodála­tunk a legmagasabb fokra emelkedőtt, amint a 2 5o fúróval tolgozó szovjet gyártmányú szerszámgépek soraihoz jutottunk és láttuk működé­süket. Megtekintettük továbbá a négy tonnás teherkocsik futószalagon történő -szerelését is, ami íogyi&o percet vesz igénybe. Ez idő alatt 42 ember szereli össze r mollékfutószalagon érkező géprészekét, mig a szálán- végén egy hatalmas teherkocsi fut - mar saját motorjától hajtva - a tágas rakt ár épüle tb en. Mindezt mégis túlszárnyalta végül az a káprázatos berendezés, a kultúra fejlettségének azok az eszközei amelyekot a gyár kultúrpalotája nyújt a gyár dolgozóinak. Az épület elnevezése minden tekintetben p; ntos kifejezése rondóItotésénok, Non tévednénk, ha mesepalotának neveznénk. Vannak itt fejlett technikai berendezések, művészeti iskolák., könyvtárak, tánctermek, színházak, a gyermekek klubjának háza,'ahol minden ragyog a tisztaságtol és ónok, zene hangja, valamint gyermekek kacaja tölti be a folyosókat. , i Ifffy /folyt.köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom