Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. november/2

1949-11-11 [0338]

A "B-36"-os repülőgép a korrupció jelkopó ö Kor/KF/T Bg £3. H 3 w Y o r k , novenber 11. ab Az cluu.lt hetek során - mint isaeretes ­rendkívül éles és szenvedélyes viták zajlottak le az anerikai szenátus hadügyi bizottságában a B-36-os bonbázó körül. A vita központjában látszólag a repülőerők és a haditengerészet eltérő stratégiai elgondolásai állott ok és a vita befejezéséül Denfeld , tengernagyot aenesztettők. A vit a során egyesek a loghatározottab­ban kétségbevontán a B 35-osok használhatóságát, sőt célzásokat tettek arra, hjgy Johnson hadügyninisztor anyagilag érdekelve van a B 36-osok gyártásában, A nonopolérdokeltségek szolgálatában álló anerikai sajtó azonban - nyilván felsőbb utasitásra - való­ságos hirz ár latot rendolt el és igyekezett a B-36-jsok ügyére fátylat borítani, A National Guardian ciaü newyorki heti­lap nost nogdöbbentő leleplezéseket közöl Johnson hadügyuinisz­ter, valanint Pattorson volt hadügyi ál].antitkár és a B 36-o sokat gyártó vállalat szoros kapcsolatairól, egyben felfedi azokat a szálakat, aielyek Johnsonékat a különböző vállalati érdekelt­ségeken keresztül a Hitierékat tiu.gaté hírhedt Schröder bank­házhoz füzi. - A B 36-os esetében - irja bevezetőben a íTational Guardian - többről van szó, nint ogj egyszerű bonbá­zóról. Ez a repülőgép a korrupció jelképét teste siti ix>g. A lap ezután elnondja, hogy a B 36-osok ügyében a legfőbb szerepet egy Victor Enanuel nevü pénzenbor játszatta, oki a háború alatt a Consolidated-Vult oe vállalat tulajdonosa volt. i/Ust ez a válla­lat gyártja a B 36-^sokat, Victor Enanuelt a londoni, newyorki és buenos-airesi Schröderek pénzelték, akik nind összeköttetés­ben álltak a néuotországi Schröderékkel. J.Henry Schröder new­yorki bankcső port j a például a nénet acéltrö-zt, az I.G.Earben és más kartelek, valanint közvetve a náci kormány pénzügyi Qegbizott j a voIt az USA-0an. - Enannol i943-1 an a Vultee nevü válla­latnak volt a tulajdonosa. Elekor nogvásárolta a Consolidated Aircraftot, anely vállalat nár 1941 óta a E 36-0sokhoz hasonló repülőgépek gyártásának előkészítésén dolgozott. Akót vállalat egyesítéséből alakult ki a Consolidated-Vultee• Enanuel TOQ Gridlert nevezte ki a vállalat elnökévé, Louis Johnsont, a jelenlegi hadügy nini sztort és George Ali ont pedig a vállalat igazgatóivá tette. Q /E.lyt.köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom