Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. október/2

1949-10-11 [0335]

A bonni ''poriamont" ős Göring kcdvono piktora X 3l/NP/Mk ré B o r 1 i n , oktofcer 11. /Te le pr ess/ A bonni nyugatnémet parlament, hogy 'környezetét összhangba hozza képviselői többséginek oszmevilág val, felkűrte VYerner Peinort, Göring volt házi festőjét, hogy gondoskodjék a "parlament" épületének felső dis zit és ér ül. Peiner, ok inok Hitler alatt az volt a feladata, hogy "helyes nápi szol lombévá' nevelje a némat festákot és szobrászokat, azt a me bizkt kapta Göring­től a hí" ború alatt, dolgozna ki az uj noriét birodalmi gyűlés ter­veit s az épületet diszitsék a történelmi német gyözolmeket áb­rázoló óriási festmények, Peiner tervei azonban sohasem valósul­tak reg. viszont a bonni gyülekezőt rost, hogy elejét vegye vala­miféle "kultur-'lis veszteségnek", elhatároz to, hogy folhn szn" Íja a Göring számára kidolgozott torveket. fl'TL/ Csehszlovák-bolgár postai egyezmény C 31/NP/tík ré Prága, október 11. 'CTK/ Neumann csehszlov'k postoügyi miniszter, Laipert postavezérigazgatóval együtt vis sz aérkezo tt^Prágábo Szófiától, ahol aláirt.:.k a oschszlovák-bolgár postai, táviró és távbeszélő egyezményt. A miniszter kijelentette, ho 7 az egyczrvny egy ik 0 lap­ve tó pillére 0 népi djmokráoiák postai és közlekedési h'lőzatának. /MTI/ A franoio atomenergia korm. ny biztoos-.-g óblgozoi a z atomfegyver betiltását követelik Gar & Bi/Sa/ík ré P : r i s, október 11. /MTI/ A francia atomenergia korm ny biz toss g dolgozol emlékiratot juttattak cl az ;i;NSZ-bon m.űködö francia küldöttséghez. Az emlékiratban felszólítják az á'áSZ franoio küldötteit, csatlakoz ­zanok az .atomfegyver botiltésa érdek;bon tett szovjet javaslathoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom