Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. október/2

1949-10-19 [0119]

B öJciadás 1949. október 19. 6 óra-25 pero A jó közönségszervező munka eredménye; a/Ganz^vagongyár a Vavar lyi húsz hely ott 6oo színházbérletet vásárolt* Összesen 7o ezer bérletet vettek a dolgozók Di/Fr/íflk KM A Magyar Dolgozók tártja piogramnyilatko srvta fóV adatul' tűzte ki a-kiváltságos osztályok kulturális monopol! umá­nak felszámoló.; 't. «3S a program kimondja: a haladó kultúra kin­őseit, hozzáférne -ővé kell tonni a legszélesebb néprétegek szá­mára* Ennek a feladatnak végrehajtására szervezte meg a Szakszer-' vezeti Tanács egész országra kiterjedő közönségszervező hálózatát* A közönségszervezés! mozgalom 1948-ban bérlet formájában összesen 5oo ezer szinházhegyhez juttatta a dolgozókat s ezenkívül a rendszeresen kapható .kedvezményes jegyekkel is többszázezer mun­kás ment színházba. A munkásosztály megindult, hogy végleg birto-' kába vegye a kultúra ogjrik logj elentősebb ^ fellegvárát, a szinháza-p amelytől a múltban ki zsákmányoló! 'elzárták. A Pórt útmutatásai nyomán a közönségszervezési mozgalom 1949-ben ujabb, #inden oddi,git felülmúló, hatalmas ered­ményeket ért' el, A tavalyi 29 ezer színházi bérlettel szemben, az idén 7o ezer bérletet vásároltak a fizikai és szellemi dolgozók. Jelentős mértékbon megváltozott a színházbérletek tulajdonosainak társadalmi öss'zetótolo, I.íig tavaly a b érieteknek még csak 15 százalékát kapták az üzemi dolgozók az idén már­mintegy felét a munkások vettek meg ós ez a munkásosztály kulturális színvonalának emelkedését biztosltja, Az elért'eredmény jelentőségét fokozza, hogy a közönségszervezők ezt kiemelkedő hazai és világpolitikai ose­aónyok árnyékában érték el. Annak ellenére, hogy a dolgoz ók" minden figyelmo Népköztársaságunk uj alkotmány ára j majd a Rajk-banditák" )ünporóro irányult, nem feledkeztek meg a színházbérletekről sem, öt soha nem látott lelkesedéssel, egymással versenyezve jelcnt­coztek a közönségszervezőknél s egy vagy több bérletvásárlására Jegyezték elő magukat. Az eredmények az egyes szakszervezetek és üzomik viszonylatában is megmutatkoznak, Néhány példa: A Vasas szakszer­rezet egymaga 6 ezer bérletet vásárolt f a IáagánalkaImazottak Szakszervezete 1, 5oo, a Nyomd ászszakszervezet l.oöo, a Ganz­ra, gongy ár pedig a tavalyi huszszal szemben 6oo bérletet vásárolt. L vidóki iparterületek dolgozói is kitettek magukért. Hat vidéki /•áros: Péos, Szeged, Miskolc, Győr, Szolnok és" Debrecen szinhá- ­zaiba vásároltak bérletet, A Diósgyőri Vasgyár dolgozói 2,5oo-zt vásároltak meg a miskolci Aljami s zinház bérleteiből. A közönségszervezők jó munkát végeztek, közű­Lük a legjobbakat, s ,a legtöbb színházbérletet vásárló üzemeket >., Szakszervezeti Tanaos kulturoszsálya megjutalmazza, /folyt ,köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom