Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. október/2

1949-10-16 [0119]

iáój.x sjelented &i£n/íín /.Meteorológiai Intézet Jelenti 1949. okfcőié* 16-ín viiG/ir^p dulbenj . * ° Tt v« !•„ t", a ioszálló légára-il.ls uralna Közéoouróptfbon és tJ5 tongoíi loghullor.ok haladnak, eniatt ott változékony', osapadéks áo enyhe nz i o. A Szovjetunióba az 3szaki Jogos tSSw'fSIF nidug sarkvidéki 3evog6 tört be. A hönér ff éklet helyenkLit -ínu­fc.odaí «^ fSS? süU y° dfc- ónkban szonbaton foly tató^tt 4 ít :Ír ír'S^r 3 ' ^^11 köd feloszldea ut & a höSrl Tar^Lnr^í^f?^' í r lta3Ldbon Keszthelyen ós df?i2í°{L 8 Í;Í°^/ u3L Ó L* ü ; SZÍlk Q folyanán a levegő a lcjtöbb ía^lSti fSÍ l0 ' QZ dsz£, ^^tl megyékben újból volt ta­értéko n Q kvW1 3UD 9^ ETO-\- ezonbaton a hőp.ércéklet napik öze'p­Volt -int -okkal a lo S nyo:i, S napi középortéke 6.3 ri^l ágasabb vo -o, lílu a SOÍUJVI clagi. i*, fw> a - .Napesten vasémaap 12 érakor a hö-érséklet ^ed^frl^za^v 1 ^sz-nitott ,égnyo:^ 769 : n, gyengén süly­&Lc. <v> V ^:^ fc m idü 'Í^ -ö hétfő estig: gyenge logáranlds A%Í/ rZ ' TQZ fÖ:C ' Cf03U5 ' A ^^kgé flig f;ílt0- 9 K

Next

/
Oldalképek
Tartalom