Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. október/1

1949-10-01 [0118]

8 1.kiadás l->49 októb-r 1. 6 óra — pero A szovjet mezőgazdaság nagyszerű eredményeit, a szovjet paraszt boldog életét mutatta be a csongrádi fényképkiálli tás Mid Ká/Jné KM A Csongrádon megnyilt szovjet képkiálli táson nagyméretű, művészi fény képsorozatban mutatták be a világ"leghala­dottabb mezőgazdaságát-, a szovjet mezőgazdaságot. A tájak, emberek, gépek fényképei közel viszik a látogatókat a szovjet világhoz, ahol a gép az embert szolgálja, ahol örökre megszűnt a mások munkáját ki­zsákmányoló" töltések és földbirtokosok hatalma. Volr.yzó parasztok ezrei keresték fel a kiállítást már az első napokban* 3okan ismerősökre bukkannak a Szovjetunióban járt parasz tküldö tts ége t ábrázold felvételeken. Ráismernek Szűcs Ilonkára is a kombájn kormánykereke melle tt, amint éppen kezet szőrit Tavel R,;bootval, a legjobb szovjet traktoris tával. Megcsodálják a fcrenovszkl méntelep arabsvérű lovairól, az embermagasságú rozsvetés­ről, a repülőgépről történő trágyázásról készült nagvszerü felvétele­ke t. - Ez a béke jelképe - mondja Lévai Sándor kispa­raszt.- A halál helyett álf tet szór a földbe a szovjet repülő. T-nkok h'lyett traktort akar vezetni a szovjeit kolhozpareszU Egy másik kép a szovj -1 fölhozok büszkeségét, a hir-s dobrinszki sert és tenyészetet mutatja be. Ez a sertésfajta két fiadzással husz sertést ad évente* Filmszerűen követik egymást a képek} ' növénycsodákat, gyönyjrü parkoltat, gyümölcsösöket, szőlészeti remekeket, kis és nagy gépek százait és mindezek fölött a kolhoz parasz tok boldog életét szemlélt;- nagy érdeklődéssel a dolgozó parasztság, A messzi tanyavilág, az egész környék dolgozó népe felkereste a kiélli tás t, amely sok balhiedelmet zúzott szét és meg­mutatta dolgozó parasztságunknak a boldogulás, a szebb, emberibb élet felá vezető utat. /tol/ . —. A TAHIT M/PA rUTAN^UL kiváló argentin müvász és tudós is hozzájárul a tervlolcsö nhöz Jné KM A Kulturkapcsola to k Intézete vendégeként Budapesten tartózkodik AIAHUALPA YUPANq,u% a kiváló argentin gitárművész és nép­rajztudós. AlAIíüAIíA YUPANQüX a következő levelet intézte Mihályffy Er­nőhöa, a Kulturkapcsolatok Intézete linökéhez; - Az újságokból értesültem arról a hazafias felszó­lításról, melyet a kormány intézett Magyar ország népéhez, hogy az ötéves terv megerősítése ás teljesitáse árd4eáben jegyezzen tervkölcsönt• ^ /JTol-t. köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom