Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. augusztus/2

1949-08-16 [0331]

;e£o;j eséshez közeledik a kinai pol árháború utolsó szakasz*-­SzIB t PJ/eA" 5 Ivl,ré M # s z i: v a ^ augusztus 16, üináb sn bef e jelégé heg közeledik a pol­fíárháboru utalsó szakasza - irja a Szovjet tájékoztató Iroda munka­társa, A népi felszabadító hadsereg sikeres táaadasai meghiúsították délen a reakciós erők kisérletét, hogy megerősítsék "ellenállási, íratitj.ukftt" és mogálliteák táboruk felbomlását, A vuomintang-reakció, amelyet az amerikai katonai klikk és a Wall Street támogat, elkeseredett ellenállast fejtett ki júliusban, Csangkajsek amerikai gyámjainak ösztönzésere "visszatért a politikai ügyekhez" és "sikeresen" futamodott meg. Június ölején a Fülöp-szigeteken járt, ahol Quirinoval együtt bele­egyezett a "•sondosócoáni tömbben" való részvételbe* Július 2e~án £ant*nba érkezett, ahol értesitotte begyulladt eaatlósait,hogy a Imiomintang amerikai katonai segélyben fog része sülni és saját olnék­lete alatt megalakította a "rendkívüli legfelső tanácsot". Ennek a "tanácsnak" az értekezletén jóváhagyták UacArthur *'aj védelmi tervét"* A terv szerzői arról álmodoznak, hogy "valamikópon megvédik Dél­Hinát és Hantont, mint a '.'hiomintang-rondszer fellegvárát". Az amerikai katonai klikk - elsősorban az ameyikai fegyveres erők távolkoleti főparrnesnoksága.- mint í)rcw Poarson amerikai ujságiró iolcntette"védelmi gyürüt szándékozik létrehozni» melybe b^lctnrtaziiá^apán, Eél-^orea, Eormoza, Dél-'áina, a I?uli>^j-*i^e^^ ée Délkclet-/-ssia országai', Ez .lenne "a osondosócoáni szövetség katonai alap ja"* melyben az Egyesült'Állmok hadügyminisztériumának utasítá­sára QgangkaJGCk, Quirino és Li-Szin-lean is ró sztvonnőnok• Torvbevettők egy."idcgcn-légió" folállitásat is, elsősorban japán katonák és japán halál-repülők, v.'lamint amerikai pilóták és repülő "épek részvételével, a Uuomint'ng-rondszor "megmen­xo sor^ * Hig a g-uomint^ng-roakciósokban a kae-Art tiurok, a Vandenbcrgolr, a Dullcsok és Johnsonok tartják az életet* addig a kí­nai népi felszabadító hadsereg hatalmas támadásba kezdett IZina központi, északnyugati, déli és délkeleti frontjain es megsemmisítő ssapast oárt Csrngkaj sok fegyveres erőinek maradvány Ír-. ,' : Az elmúlt három hónap alatt egyedül a ícloza* v baditó népi haderő negyedik szárazföldi hadserege, amely Hupoi, Hunan ' íb ICiangszi tartom.inyok területén tavad, tobb. mint 89.000 Iluomintang-* zatonát és tisztet vont el a kuomint-"ng-hadserégtől, Ebből mindössze 5ooo esett el vagy sebesült meg. A többiek fogságba estek. /rolyt.köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom