Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. augusztus/2

1949-08-16 [0115]

Futószalagon gyártja majd a fogyasztdsmérőket a GanB Árammérő W uj munkaüz eme TP^VK/Gfc Gyáraink prof ilirozássorán á Ganz Villamossági gyár villamo» »., vo s z t smór 5 készülékeket gyártó üzemét különválasztot­tak, amely most & ^rrmmérő N.V. néven, mint önálló vállalat dolgo­zik* " a dolgozói rövid .ido al .tt. igen szép ered- . menyiket ertek el. Csak az ...QIUU.Í ^ztráció helvos megszervezésével 5oo ezer forintot tak.ritottak mog fél o\ ,,1 tt. Az idei év második felére előirányozott 12 szazaiékos önköltségcsökkent Gr; i tervet már tultcljo­SxWÍóJií.Ű fy'-r dolgozói, .. gyár szerelőműhelyében' áttértek a modern futószalagos gyártoS'-r : : * aii kezdeti eredményként máris lo százriók t öbb'l e 11 e rm e 1 é s t e r e dm ény^ 11. 4 Ganz Árammérő N.V, gyártmányai rövid idő alatt világviszonylatban is olyan népszerűségre tettek szert, hogy ma már a villamosfogyasztásmérő és kapcsoló-óráknak 80- 85 százalékát exportál­ják. Ipari kormányzatunk nemrég félmillió forint beruházási póthitclt folyó-sitott a gyárnak> amellyel ez még fokozottabb mértékbon kifejlesz­ti a minőségi gyártást. Ezt szolgálja az is, hogy most uj, legmodernobb tipusu fogyasztásméro-cllonőrzo hitelesítő berendezésekot szorclnofc fel a gyárban. A Ganz Arqmmórő !-!,V,-t az ötéves terv első évében uj • v "Tephclyen többmillió forint beruházással minta-üzommó szervezik át, ... minta-üzem berendezésénél már tekintettel lesznek az üzomcnbclü­li anyagmozgatásra is. A Ganz Árammérő IT.V, uj mintaüzemében az áram­fogyaszfrásmérőkészülékokct végig futószalagon gyártják majd, /l.ITl/ Augusztus végén háromezer ólmunk ás kitűnt e t é s t oszt ki a Szaktanács SZOT § Go Io Az elmúlt napokban osztották ki az üzemekben .a a szocialista munkavorseny első négy hónapjának eredményei aL.pján - lájX^' dolgozóknak a jut .Inak:.t, "Népi demokráciánk nemcsak anyagi, hanem erkölcsi elismerésben is részesiti a kiváló eredményeket elért dolgozókat, A Szakszervezetek Ors-z,-.gos Tanácsa .ugusztus hó­nap utolsó napjaiban ujabb 3ooo élmunkás ós kiváló munkás kitüntetést oszt ki"a legjobb fizikai és szellemi dolgozók között. Az üzemekben ezen a héten megkezdőd tok a műhely­értckozletek, melyekon a dolgozók dumokratiku3an megválasztják, kije­lölik- azokat a munkásokat, akikot kitüntetésre javasolnak, /Folyt, köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom