Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. július/2

1949-07-16 [0113]

k'scknom kétszoroséro omolkodlk gyógyszcrtormolésünk órtóko uz ötóvos tervben - Uj gyógyszergyárakéiépítünk, uj gyógyszerek gyár­fását ko w djük inog ,, Jné/3 lo Az ötévos torv alatt ogymilliárd forintot^ r»ditun_. népünk ogószsógvódolmóro, szociálpolitikánk foiJlosztósói'O, -őrházakat ópttunk, ogóaz sor any.;~ 63 osocsomővédő' inté zotot Ssltünk, uj üzemi orvosi rondolfk toszik lchot"vé majd az üzomi •-sók 3gcsz3űgénok fokozott nogövását. Továbbfa jloszt jük a jól lt járási egészségügyi intézményokot is, hogy a vidék, a falu jzói is minél nagyobb szánban hozzájuthassanak a szakorvosi ol­. .shoz. Kilőne az orrol növ öljük a korházi dg/ynk szamát itóvos torvbon, Jolonlog lo ozor lélokro 2,4 szülészeti ágy ősik, i ötóvos torv végéra több"mint 5o százalékká 1,3.8 ágyra omolkodik JZ az arány, Jolonlog 18o omborro jut egy kórházi ágy - az ötévos torv vógóro minden 15o oaborro. Szociálpolitikánknak ahhoz a hatalmas fejlődé­1 sóhoz hozzátartozik gyógyszeriparunk további fojlusztóso is,Gyógy­szert ortaolósünk órtóko 1949-ben 226 millió forint, 1954-bon podig már 4oo millió forint losz, tohát az idoinok csaknem kétszoro30, L tor­molés iftuii nagyarányú omolésónok Jrdokébon az ötévos torv folyamán ' jobban kihasználjuk majd moglévé' gyógyszergyáraink kapacitását ós több uj gyógyszorgyárat épitünk, Gyógyszoriparunk azonban honosak a kapaol­tás növelésével sogiti 3 z o ci álpo 1 i 11 k-'nkat, hanom azzal is, hogy o^sz . sor uj gyógyszer gyártását kozdi inog, I'zok közül a logjolontősobbok a ponicillin ós str optomycin, / ,1:1/ Ujabb Állami Áruházak nyilnak vidékon ÁÁ Ngy & Jné/P lo Lz Állami Áruházak folytatják vidéki háló­zatuk kiópitósit, hogy a vidék dolgozói is jóminőségü, 'olcsó áru­oi.dcokhoz juthassanak. Július végén ogyik logfontosabb ipáfl centru­munkban, Ózdon is megnyílik az Állami Áruház, amolynok motoráru, kötöttáru, férfi- és nőidivat, konfekció, valamint cipőose tálya a dolgozók minden igényét kielégíti. Július végén, il.lotvo augusztus olojé'i ' Koeskomóton óo Pápán nyílik A]lomi Áruház. /tol/ T

Next

/
Oldalképek
Tartalom