Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. július/1

1949-07-01 [0112]

"Termelj többet a Világif jusági Találkozó sikoitéért" - A Ganz ifjú­munkások totetóléái értekezlete Ngy/VK/Go' Ni A magyar if juság'már hónapok óta komolyan ká­szálódik a Világif jusági ' alálkozüra.. Ifjúmunkásaink,minden clkö- • vetnek, hogy biztosítsák a világ minden részéről Budapestre jövő ' ifjúsági küldöttek elhelyezését és a Világifjusági Találkozó sike­rét. A Ganz Vagongyár fiataljai, akik élenjárnak az ifjúsági mozgalomban, a hót folyamán az Uzenokbon. rÖpgyülÓ3ekét • tartottak. Mogbosz.éltók a Világifjusági Találkozó jelentőségót. El­határozták, hogy a Találkozó sikeréhez munkájuk termelékonységének emelésével járulnak hozzá. Felkérték az üzem 3ZIT bizottságát, hogy • hivjon össze üzemi «. -.ifjúsági termelési órtekozlotet, melyon megtehetik felajánlásaikat a Világif jusági Találkozóra és versenyre hívhatják ki az ország 'ifjúságát. Csütörtökön aélután a Ganz v agon-gyár zene termé­bon íryíilt össze az üzem ifjúsága. Kovaos Venoel SZIT termelési felelős megnyitó azovai után Gábor Zoltán, a SZIT országos főtitkára ismertette a Vi­lágif jusági Találkozó jelentőnégét. - A Világifjusági Találkozó hatalmas állomása lesz a békéért vivott harcnak - mondotta.- A magyar ifjúság munkával erő­siti hazánkat éc a béke frontját. Az ifjúságnak egy emberként kell résztvennic a termelési foladetok' megoldásában^ "Munkában, harcban példaképünk a f lenini Koms zomol" Nagy László, a Ganz SZIT titkára ismertette a gyár ifjúmunkásainak termelési feladats.it. - A hároméves' terv sikeres befejezéséért kell dclgoznunkj hogy biztosítsuk az ötéves tervmcglndulasának alapját s - mondotta. Munkában, harcban legyen példaképünk a lenini Kensz omol \ Ezután a Ganz ifjúmunkások megtették felajánlá­saiké t. Az "545 —be DÍVSZ ifjúsági brigád" nevében Czig­lcr Pofono versenyre hiyto ki a ,Györi Vagongyár egyik ifjúsági bri­gádját. A brigád vállalta a termelés felemelését 11o százalékról 116 százalékra és a selejt 4 százalékról 2 százalékra való csökken** t0 ~ öt * Az 546-os műhely "Világif jusági Találkozó" bri­gádja a Győri Vagongyár másik ifjúsági brigádját hivta ki. Vállalta,, hogy öt'százalékkal' énoli a termelést, a selejtet 1.5 százalékkal OSökkentit/Polyt.köV./ \/» I "n " 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom