Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. június/2

1949-06-16 [0327]

IC 1,kiadás 1949.június 16, 12 óra 50 perc JJ«gy sikert aratott o magyar művészek moszkv i bucsuhangyersenye -ö EC/Gy Lj-PP KI Mosskv a > június 16. .Tor/BMor . A moszkvai Zeneművé szeti PéiSkola Osojkovszkij­terméoen június'15-én búcsúhangversenyt adtak a szovjet fővárosban tartózkodó magyar művészek, A Szovjetunió* illand* Szimfonikus Zenekara Somogyi László vezényletével Bartók", Liszt, Mozart, 3eethoven és Mendelssohn-müveket játszott. A nagysikerű hangversenyen fellépett még Osváth Júlia, a-nrgyor Állami Operaház magánénekesnője és (Járni Gyö rgy" hegedűművész , A moszkvai közönség meleg ünhe plés ben lé sz esitette a magyar vendégeket. A szovjet sajtó és zenei műbírálót nagyra érté­keli a demokratikus M-gya.rország művészi képviselőinek szereplését. íz Is v esz ti j a ezt irja a m -gy '.r vendégművészekről! "Az orosz klasszikus se a szovjet zene szeretete és népszerűsítése a, m-gyor mü ve sz világban azt"bisonyitja, hogy az etross művészet magnóméoitő hatással vah" a l agyar zenekultúrára 11 , A Szovjetézkoje Iszkurjsstvo" igy ir: "A magyar lü véssek vendégszereplése örtJrat oli e ooa én? . Moszkva zenei életében; bizonyltja a doaekr-tikus M-'gyarorzz^ kultúráján ~k és művészetének töretlen fejlődését," "• " A moszkvai rádió is foglalkozik"' a hangversennyel. éz"'idézi"'a m~gy -r művé zzküidöttség vezetij éne k, Csiilagn'-k" nyila t­;-:ozatát, aki mindannyiuk* nevében köosöie tet mondott azért a meleg Po g" dt". tá s ért, amelyéon a o zovj'e t kö zöns ég a m- gy - r mü vő ~ z e ke t ré szo­rít ette. Colli'.-g hangsúlyozta, hogy mar 1935-ben volt -» Szovjet­unióban és az -zóta tp asztalt hatalmas fejlődés mély benyomást tett rá. A- moszkvai* Konzerv a tó rlum különbö ző osztály-óin a sztálini nemzeti­ségi politik:. agyakorlatban is megvalósul, A n-.gy orosz nép fial mellett a Szovjetunió mindé n népénS'k tehetséges fla'előtt nyit-/* áll az ut, K".gy"tenyomást gyakorolt a faagy-r művészekre - moszkvai Nagy Szinhás, a világ legjobb s*zinhása, ­A magyar művészek e hó 17-én Kievbc utazn 'k./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom