Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. június/2

1949-06-18 [0111]

u y autó busz jsrn tc k Közli; cc Hn/Íín/5? Io A közlekedésügyi minisztérium közli, hogy a köz­lekedéstől odáig elzárt fontos területrészt kapó-olt be Ismét a forga­lomba* A Budapest-Szabadszállás között közlekedő autóbuszjárat Dönsőd és T?,ss között a Duna töltésén húzódó úgynevezett ,f régi tassi" ország­úton közlekedik ezentúl, igy az utncnti települések - gyorsan és kényei* mosón elérhető^. Folyó ho 19-ótől az eddig Bu&apost-Iadách-térről naponta 16.3o-kor induló járatokon kívül vasárnaponként 7 órakor is"indítanak egy* uj j'ratot Budapestről Torsig és Tassról ugyanaznap osto 19.45-kor vlc<za* tmxf Sűrítik a nagyobbfor 0 alou utvonalakön az autóbusz járatokat I BP & V-r/Rn/P Ic A BSZERT beszünteti azokat, -z autóbusz Járatok" t, amelyekon gyór a forgalom, fenntartásuk tehet a közönség ós a t ondóé szempontjából indokolatlan ős'/Lgy felszabaduló autóbuszokat azokon a vona­lakon állítja forgalomba, amelyekor szükség vas a járatok süritósóro. Június 19-ón, varárnap az üzoaz árlattal a 3SZER!£ beszünteti a követteő autóbuszviszárnylatokat: A 38-as Járatosa Zalka Uátő tór és Köztemotő között, a 41-os Járatoé a Zalka Háté tér és Tlaglódl ut között, a 45-ös j Járató^. 8arhalon-Sz aba.dság ut-Rákesszéntnihály között óc a 47-oa járató* a Bosnyák-tór és Remény-i-utoa között, Szókon a j'ratolon tehát június 2o-tól, hJtfőtől kozdvo az autóbuszok már nom közlokednok, Ugyancsak Jú­nius 2o-tól, hétfőfői kozdvo a 31-os autóbuszjáraton a Dózsa György ut és Bonyhádi ut vonalár. 9 ós 15 órák között szünetel a közlekedés. /íáTI/ —m—» /Aki a bókét akarja..3. folyt./D/Sré/Í 5 Io Szünet után He kis József vette át az elnökséget. Az első felszólaló Ráoz Gyula, a DSFOBz főtitkára beszédében hangsúlyoz­ta, hegy a magyar dolgozó parasztság harcosan kiáll a bóké megvédése mellett. Elm ad:t'a, h gy a felszabadulás óta a magyar dolgazó parasztság mind gazdasági, mind kulturális téren igen komoly haladást 5rt ol, de politikailag is nagy változáson ment keresztül. Par-.sz ságunkat a reakció, ma msr nem tudja fölhasználni a demokrácia ellen. Ezt bizonyította - leg­utóbbi választás is, amikor a magyar dolgozó parasztság egységesen a Népfrontra adta szavazatát. - Dolgozó p'rasztségünk tudj", hogy ez az ország az 6 országa, tudja ízt is, hogy az o] őt tünk álló nagy feladatokat, országunk további fölemelését, jobb óictlchotősógónokmo a/tor öntés ót cs'.k ugy tudja megvalósítani, ha békében épithoti országát. Dolgozó p~rarzt* ságunk éppen őzért határozot-an és megingathatatlanul állástfoglal a Szov ­jotunió vezette bókotöbor rnllott s a bókét nemcsak akarja, halion azt minden erejével meg i , védelmezi • fojozto be beszédét. /?olyt ,köv«/

Next

/
Oldalképek
Tartalom