Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. június/2

1949-06-16 [0111]

Via állás 2 o le nt 6 c & Gy KT" Aa Országos Vizgazdí.lkodáoi Bivísfcal vizi^.jai ozztáljc. jelent i: ' A Duna Dunarémoto-Bozdán közöfct és Zimonynál árad, máohol apad. 'Közepes vlzállásu* A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 15.5 , Budapestnél 18.2, Mohácsnál 17 fok. A mai dunai vizállásek: Schárding 388 orn 39 %, Linz 386 cm 45 % t Strudcn 562 cm 47 %, Kroma 452 ora 47 %, Béos 464 cm 56 %, Pozsony 536 om 56 %, Oroszvár 467 cm 58 Dunarometo 444 om 59 % $ Gönyü 418 om 58 %, Komárom 426 om 57 %, Esztergom 370 om 53 %, Budapest 434 om 47 % f Duna pont ele 335 om 45 %, Duss föld vár 27£ om 43 %, Paks 350 om 40 Baja 412 cm 3 8/1, Moháos 444 om 39 %, Bozdán 280 cm 39 %, Apétin 341 cm 43 % t Gombos 320 om 41 %, Újvidék 282 om 43 Zimony £25 om^43 %, A Rába Szentgotthárdnál minuaz 44 om 11 tf, G;yőrnél 370 om 50 %, A Dráva Zákánynál 106 om 31 %, Barcsnál 164 rm 35 %, DrávaSzabolcsnál 210 cm 41%, A Tisza végig árad. Alacsony vizállásu. A Tisza vizénok hőmérséklete Tiszaboosnél 17 Tokajnál 20 , Szögödnél 21 fok, A mai tiszai vizállások: Tiszabooo 36 cm 25 %, Vásárosnamény 200 cm 41 %, Tokaj 78 cm 25 % 9 Tiszafüred 14 om 21 % $ Szolnok minusz 20 om 20 %, Csons-rád minusz 6 om "3 %, Szeged 38 om 25 %, Ti tol 244 om 41 A Szamos G s cngornél 206 cm 37 %, A Bodrog Sárospataknál 88 om 13 % t A S a jó Bánrévénél 34 cm 11 %, A " * 'Hernád Hidas­németinél minuoz 5 om 8 />, A Berettyó B G rottyj>ujfalunál 10 cm 26 fi, A Körösök Körösszakállnál 62 om 27 Bolényosnél 8 om 23 %, Békésnél 298 om 43 Gyománál 370 om 51 %, A Maros Makónál 34 om 15 A Balaton Siófoknál 59 an 39 Várható vízállás Budapestre holnap: 485 om f /MTl/ —W ~W 7L

Next

/
Oldalképek
Tartalom