Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. június/1

1949-06-01 [0110]

B li kiadás 1949. június 1» 6 óra -poro 4 DIVSz Végrehajtó Bizottságának távirata foliot Ouriehoz D/jné/SH Gá A Domokratikus Ifjúsági Világszövetség Buda-* posten ülésoző Végrehajtó Bizottsága a következő táviratot küldötte Prcdoric Joliot Curfcnck, a párisi bókokongrosszuson megválasztott állandó békobizottság olnökénekl "A Demokratikus Ifjúsági Világszövetség buda­pesti végrohajtóbizottsági ülésén május 31-ón határozatot hozott, amely teljes mértékben támogatja a béko hivői kongresszusának kiált- t ványat ós határozatait ós a világ demokratikus ifjúsága nevében ige­retet tett arra, hogy a legszorosabb :gyüttmüködésbon dolgozik majd a bókobizotts'.ggal, a tartós béke megvéd lmezéséért A Végrehajtó Bizottság nevében a táviratot Guy do Boysson, a DIVSz olnök: irta alá. /MTI/ -t­"A szocialista termelés eredményeinek közvotlon részesei vagyunk"«• özomi dolgozó!: üdvözlötávirata Kossá István iparügyi mlnisztorhez ME & Sk/SH IE A Magyar Elokthormax r.t. és a Lakos és Szé­kely dolgozói az alábbi szüvogü táviratot küldték Kossá István ipar­ügyi miniszternők: "Magyar Elekthermax v»t,, valamint Lakos ós Székely dolgozói a visszajuttatott nyereségrészesedés kiosztása al­kalmával lelkes üdvözlotUr T--t fenidjük. Bölcs vozotésükkcl, útmutatá­saikkal közvotlonül is érezhettük, hogy nora vagyunk többé munka­oszközök, hanom a szocialista termelés eredményeinek közvotlon róazo­sci. Ez alkalommal egyhangúlag elfogadott határozati javaslat alap­ján vállaÍjuk| hogy 1. a tervben előirányzott tcrmolésl értókot öt százalékkal omeljük,' 2. aa előirányzott önköltséget további három százalékkal csökkentjük, 3. gyártmányaink minőségét tovább tökéletesít­jük. Magyar Elokthormax r.t., Lakos ós Székely dolgozói"« /HTI/ 1^

Next

/
Oldalképek
Tartalom