Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. március/1

1949-03-12 [0104]

MTI BELFÖLDI. H IH E 5 B ^? kUdás 1949 március 13* *fH dr«3«?pere /A* 1949 évi Kossuth-díjasok, lo. folyt,/ § Ko 04 Bn f ' ' * Sassl István traktoros, JászkaraJenőt nsffzámps fla« Az őszi szántási kampány során az AMG gépállomásain dolgosé traktorosok között országos viszonylatban kimagaslóan a legjobb eredményt érts el: do0 kataaztrélla'holdat szántott, illetve tárasizott meg, 2o»35«öa traktorával* A gépállomás szervezési munkájából ls úttörő­módon kiveszi a részét* 0 a gépállomás megválasztott bizalmija. T» KovoléB. kizegéazaégflgy A gyatoylatj nevelés terén ólért kimagasló.eredményelkért Io,ooo rt*»os kis díjban rész oe ülnök; " " " ( i/Mérel Forono a Kével és tudományi Intézet főigazgatója* Az ölné** leti Vs a gVaKorietl pedagógia egyik logfclválóbb képviselője, Fi­gyolme a pedagógia valamennyi területére kiteljed, Döntő szerepe van az iskolai tantervek, módszorok, valamint az uj pedagógusképzés megvalósításában* » il y?* fefo^fr^ gi^ázluml tanár* Mogszorvozte az ózdi üzemi munkáséig glmVáziujnát, a dolgozók gimnáziumát és ogy népi kollé­giumot* ' y Nemes kéri látván tanító Venesoliő-Erháton* Két év alntt öt különböző tanfolyamot tartett, foglalkozik a nép politikai neve­lésével éa a szövetkezeti kérdés megvalósításával. Falujának jó értelemben vett szellemi középpontja. ' Az általános Iskolák VII. ás VIII• osztálya száméra kéazü^t történelem tanken yv hat tagú munkakazőssége két darab Io«ooo forintos J^sj^ ^ tSlgmona László , ' * gaoh Zsigmond Pál. Ravasz János, Heqkenast Ctas'ztáv, JCarápsónyj Bélát Feuer a^ára. A könyvek jelentősége kettős: egyrészt es az első pedagógiai ás ideológiai szempontból ls kielégítő s sz általános Iskola Igény öl­nek megfelelő marxista-leninista történelem-tankönyv, másrészt ez az első,részbon önálló kutatások alnpján készült * * teljes marxista magyar történelem* A kizogészségügy/gyakorlati fejlesztése terén elért kimagasló qrte'gmé nyékért lo.ooo rt-oa tcisdijoan raszesüinotct L ,Dr, WeU. EaU. a Közegészségügyi Tanáos olnöke. Mint az Orvos szaKsVervozc't főtitkárának ás a Közegészségügyi Tanáos olnö­kénok döntő szerepe van közegészségügyünk megjavításában, az cotvos«» továbbképzés mc^szélvezésében, az orvostömesek közegészség­ügyi mozgósításában és a magyar tudományos élet újjászervezésében* /folyt.köv/ i

Next

/
Oldalképek
Tartalom