Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. február/2

1949-02-16 [0319]

Hírhedt néoi pro?gandisták a nyugati hatalmak szelgáJatábah X Za/Mk/Sa Ö Berlin, február 15, /Telepress/ A Deutsohlands Stirame oimü berlini hetilap leleplezi, hogy a legvéresebb számú volt náci újságírók és rádió­hlrmagyarázók most a nyugati övezetekben megjelenő lapoknál működ­nek. Moeslang, a Signalnak,a hírhedt náol képes hetilapnak kiadója most Münchenben Revue cimmel amerikai védnökség alatt jelentet meg folyóiratot • és a régi náoi szerkesztőségi gárda öt tagját is magaL • •' lé vette.Az angol engedéllyel megjelenő Q,ulo folyóiratot ugyancsak ismert náci propagandisták szerkesztik. Köztük van Kari Bittér, a szovjet háborúról készült náci filmek rendezője és von Wildegg, a müncheni•rádió riportere, aki mindig szerepelt a náci pártkongresz­szusokon, A Deutsohlands Qtimme hosszú listájából kitűnik, hogy a nyugati hatalmak minden valamire való náci ujságirót alkal­maznak. A Sohwarze Korps-nak, az SS hivatalos folyóiratának szerkesz­tőit a náci propagandaminisztérium tagjaival együtt Washingtónba hiv­ták, "különleges feladatok" elvégzésére. /MTI/ /vwt-t Aromán jobboldali rendszer véróntásának tizenhatodik évfordulója Chivu Stojoa megemlékezése BBr p/La/Sa Ö .Bukarest, február 15. Chivu Stojoa román közlekedésügyi miniszter, a Munkáspárt Központi Bizottságának tagja a bukaresti rádiónak irt megemlékezésében v^^zapillanatást vetett az 1933 februári események­re, amikor Maniu kgHKnyáng.k hatóságai vérbefojtották a grivitai vasúti munkások sztrájkját. Kiemelte, hogy a Maniu-Vajda kormány börtönbe vetette a román dolgozók akkori'vezetőit, köztük Gheorghiu Dejt, aki ma a Bomán Munkáspárt főtitkára. A grivitai sztrájkot katonasággal és rendőrséggel fojtotta vérbe és egymás ellen uszitot­ta a nemzetiségeket'. A román munkásosztály harcai azonban nem marad­tak eredmény teleinek, mert ma a Munkáspárt vezetése alatt az ország dolgozói gyors ütemben épi'ik á szocializmust. /MTI/ Y.

Next

/
Oldalképek
Tartalom