Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. január/2

1949-01-16 [0101]

A dolgozol: üdvözlik a. kormőnyt .. indszonty és t-'.rar.i lotartóztn..* fc;Ő3'.áa»t Ö 113 I!f^D/lO?/:iné gs Az 3POCZ tolncnogyoi szorvo zctaiao?: 3seksaőr~ don tartott titkőrJ, ertokozl ;tc laotőrozatot fogadott raalytocn köszönetet mond • kormkiyrak, hó' y Lindsz-nty ós t '.rsai icts.rtCrZto* t--s: val véga';votott kl .rikőlis r-vakoió hsz '.rulo cőrnamunkőj '.nakv Az értai: zlot kéri " korr.őr.yt, hogy ' LAíiO?-sz .rv:zet utódjait, ö' Crado js egyéb '.Inrv-zés rl"tt aiiködo 3z rv:.^ j.!:. ^ oszl"ss~ f IV A .'.IG3Z stjaiogyiiogyoi értokozka-to e irtiniszt r .Ir-ö'rhöz i&t.>'Z'-tt tővir"';b--n üdvö zöit •. a labr^hrjt és Liindszenty súlyos m-g­bünt ;6flét kérte,* A DVFOoZ váci csoportja a bslügyminiest"rhaz inté­zőt t t 'virctbzn üdvözö.lto • korr-ányfc kindszenty 1stc rt oz''jatős'őrt és a logszigombb bent .tós kiszab:'.s .t kéi?l a hoza áruló esz t rgO- :i prímásra, A í'IIirJZ szakszorvQzot i if juságí ős tanonomozgaloni /3ZK'/ orsz''.gos tltk. rőrtsk-szloto •- köv-tkszö t .vir?tot intőzt n miniszter jlr.ökböz: " üdvözöljük C kormányt abból az eák~lomból, hogy •->róly-s..n, r dolgozó nép erdőkor*. V ős haz...nk jövője'; nz m i'átt ' " fe»2*t*s, sző:.;o 1 1 • ellansőgoin?;:..: >1. kindszentyral' b -bizonyosodó'bő, hogy iaogó-n Itv.rinliatr orobbj?. sr.öv tk .zett héplfcik, if óságunk; jövőnk ••ll:;n t A magyar ifjúság tudja, hogy : magyar höz;';:.raas;őg , .? magyar nép bírósága ha zaáruló^hoz mélto-n főnje m-gblre; .tni Li:.id3zontyt és társait ^ hasonló táviratokban f főzték ?.á. 'f: lé; .dősiík./!: ' l ledsz-nity lotartóztat *.s''val kapcsolatban a* :. 'b'.cabodrcg-,1 ,gyol és bar nyanna r v - .-* oasztitk'.ri órt. kezlotén-ak s ' :'.vfV'^L -ákjiL/ ix —- r\

Next

/
Oldalképek
Tartalom