Külföldi-Belföldi Hírek, 1949. január/1

1949-01-01 [0316]

Haló László Fülelőé kiadó: Barcs Sándor Kiadja a Magyar Központi Híradó Rt, Budapest, VIII., Bródy Sándor-utca 5—7. Telefon: 139—C*Ő6. «ÍJ JCÖ X, * Ö & E I KIRAK Ü !• kiadás Ifttt , junmár 1 lj. éra 2« perc A tcinai f elsseb&dlVá ii3C3öJF^« táaja^Ls^a fcíezül Q, ralftz/SEé ge N a » k 1 n g , január 1. /Reuter/ A Jangce folyótól eszekre 104C kilométer hoatz­sauságu arcvonalon c. felszrbrditó h.:.deereg egymillió k~tonájc gyü­lekezik, VU.ó#«zinünek tartják, hogy óriási tám.dásukrt megindítják még r.bb.n •• z esetben is, hogyne Csrngk isek lemonu . S nghájl k.ton"i kórok szerint £> félsz bdltó os-rpntok "rovon 1; Ész" k-Hup«itól hozzávet 6 lege ser b' nghájtól Ó5z:knyug-.tr 160 kilométerig terjed. Üz z rovonl m-gáb^n fog­l.ljr. r. mandzsúriai ás % ész kkin 1 os .p : tok":t, .melyeket most délre szállitottk. A>TI/ dr. Káldor György MAGYAR TÁVBRA¥® A nawyorki vontatóh-jók munk-is. i sztj-űjkr" készülnek Y TéAAá gs N © ,v York, jnuár 1, A no7/yorki kikötő vont tóh- jóin k tengerészei' olii tJDZ ták r hogy j-nu.'.r elsején éjfélkor sztrAjkb. lépnek, ir iddig nom kötik mog .. béremelésekot m géü):.n fogl ló uj kollcktiv szerződést, füí?l/ Súlyon áraőáaok Amerikába* Y Té/bAó gs Ne York, január 1. /A?P/ New Torkt ^erc Jersey és Uj~Anglia államokban az utóbbi napok hatalmas ecőarégel nagy károkat okoztak. Az áradá­sok több községet teljesen elszigeteltek, Sck ház beomlott és töhb­száz csalás fedél nélkül maradt. Az esőzést pénteken hirtelen fagy és erős havazás követte ás a helyzet ennek következtében még sú­lyosbodott. /vTTI/ —*• Az Izvesztija szemleirója a japán parlament feloszlatáséról T LjA/Vá gs Mosakva, január 1. /T^SS/ A55 Izvesztija külpolitikai szemleirója megál­lapítja, hogy a japán kömény akkor oszlatta fel a psrlementet. midőn előzőleg már több demokráciaellcnes intézkedést végrehajtott* Tellemző, hogy a feloszlatás azután törtónt, hegy v. pori-ment ti­za Ima t lenságot szr.v:zott 9 3o si dr -kormányn: k% üzekutón jfipén re­• koló és ..z merik i megszálló hatóságok megkezdték :z előkészüle­teket, hogy Josid re-koiós pártját, k ton"i szellőm uj játerem­tőjét, ujr mogvál" szt ssák» A választási hadjárat megkezdésével fokozódott a terror a demokratikus elemek ellen. Jóként a kommu­nistákat üldözik, mert azok harcolnak legkövetkezetesebbén az'cr­azág demokratizálásáért. 1_ /Folyt, köv./ •v, . I Magyar Örsiágo* 1 Lev#»tár

Next

/
Oldalképek
Tartalom