Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. december/2

1948-12-16 [0315]

£ 1.kiadás 1943* decembar 16. 6 óra — pro i CGT tiltakozása Houllier meggyilkolása miatt Gar & Za/$%/tik Ö J? á r i s , december 15. AíTl/ 4 CGT főtitkársága mély felháborodással tilta-' kozott Houlli<*rnolc,a béke és szabadság védőjánok meggyilkolás.- miatt* Felszólítja valamennyi szervez, tét, kettőzzék mog orof eszitéscikot egy széles demokratikus arcvonal megalakítása' érdekében, amelymik feladata a szabadság és a köztársaság vadalma lssz. így beszél egy amerikai a franciákról . Gar & Za/PM/íák Ö Pari s , dacember 15, ytól/ Párisi baloldali korokban nagy faliiáborodáss al fogadtak írving Brojmnak, az amerikai iFL európai mogblzott jánr.k egy sajtófogadás során oliicngzott ki jelentéseit« Irving BrovTn, "ki tudva­levőleg hatalmas összeggel támogatta a szakadár Forco Ouvriere -iogala­kit ás át, hangsúlyozta, hogy "s francia bányászok sztrájkja tisztára politikai mozgalom volt ás mint ilyen megokolatlan". Mindent össze­vetve - folytatta I.Brown, - a francia bányász ham is rémélheti, hogy olyan jol menjen a sora, mint az amerikai bányászoknak, hiszen imerika gazdag ország, Franciaországot padig megverték a háborúban. á Saarvidák hivatalosan is Franciaország kulturális gyámsága alá karült Ií3en Bü/e/Mk Ö B e r 1 i n , december 15. Schuoan francia k ül ügy min isz t e r és a saarvi­cléki miniszterelnök sz-raán aláirta a francia-saarvidáki kulturális egyezményt, amelynek értelmében a saarvidék gyakorlatilag Franc3r.or­szág kulturális gyámsága alá kerül. Az egyezmény alapján ugyanis 6 Saarvidákén elsősorben franci:, filmeket és színdarabokat mutatnak be, az iskolákba francia tanerőket küldenek ki, uj franci; Iskolák.'.t Létesítenek, elrendelik o franci: nyelv kötelező oktatását, sőt Fran­ciaország kötelezi a saarvidéki kormányt orra, hogy egyetlen egyeteme élére francia rektort állitson. /MSI/ Hszatért a szovjet nőküidöttség Hfiíor FF/a/tik ö II osztva , december 15. i moszkvai rádió jelenti: i szovjet nőküidöttség, a.-aaly résztvatt a bn-da pesti Nemzetközi Nokongresszuson, haza érkezett Moszkváid, /tsrz/ .-^í ; fél tár ~"*""

Next

/
Oldalképek
Tartalom