Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. december/2

1948-12-16 [0099]

Termelési és üzemi hirek w £ sülét és 1 bizony itvány t" kaptak ag ózd i anyagok ' """ I,E KJ/feH/Go Gp Az önköltségcsökkentés egyik leghatásosabb elő­mozdítója - a selcj tcsökkentás. Minden gyár arra törekszik, hogy . selejtját a minimumra csökkentse. Érthető tehát a különb özo edény ­gyárak ás további eldolgozó üzemek állandó panasza: sok selejt származik abból, hogy nem a megrendelt minőségű anyagot kapják az ózdi gyártól. Az ózdi gyárban kivizsgálták _ a hiba okát. Kiderült , hogy az üzemben gyakran elkeverednek az acáltömlők. A gyár dolgozói megtárgyalták, hogyan lehetne ezen segiteni. Végülis abban állapod­tak meg, hogy a Uartin-kemencébői kikerülő adagokat kis acéltáb­lácskával szerelik fel, amely azt clkiséri egé ezen a kész áruig. 3z az ujitás c gyakorlatban már jól be is válú; a további 1 eldolgozó üzemekben már sokkal kevesebb a selejt. mm mm m A diósgyőri vas gyár kikísérletezte a v illa­mos fő zőlap t vasa ló, hosug^rzo, sto. , izzq- . száVláriak gyártását Ngy/Lt/Go Gp A diósgyőri vasgyár sikeresen fejezte be az ele k tromoc ipar i f ütőszál anyagának előállít '.sár a£kia ár le tei t# Eddig ezt az anyagot ITámctors zágból, Svájcból'.ás Svédországból hozták be. Rövidesen megkezdik az ízzószalgyár tást • £ l\L«ApU*l Csökken a selejt A szegcdi Kender fonó-gyár bon a brigádok megala­kulása óta a versenyszellem megjavult. Az első két brigád szeptem-' bérben alakult megj ma már 12 brig.'d működik egymással versenyezve. A termelés eme lkodé sc ellenére a selejtet 0.59 százalékra csökken­tették. Nagy jelen t őség ű kísér letek karsztvizkutatásra TH KJ/Go/Go Gp Dr.Méhes K-lmán, o soproni műegyetem tanára ultrahangon alapuló karsztviz-kutato berendozést talált fol. Szok a kc.rsztvizürogek nagyon veszélyesek ás már számtalan bányaszszeren- . esetlenséget okoztak. Amennyiben a találmány beválik, a berendezés' segi tságévc 1 biztonságossá lehetne tenni a bányászatot. /Folyt.köv \J\

Next

/
Oldalképek
Tartalom