Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. december/1

1948-12-01 [0314]

* é £• 1. kiadás 1943. doooialnr 1» 6 óra — porc A Stern-csoport ultimátuma Izrael kormányához Y Tn/7n/8a gs -Tel-Aviv, november 30. /A3T/ A Stern-csoport ultimátumot intézett Izrael kormányához. Az ultimátum szerint öt napon bolül bocsássák szabadon a foglyokat, vagy történjék dontás perükben, ollonkoző osctben'c börtönökbon ás fogolytáborokban lázadás és éhségsztrájk tör lei./MTI/ A román közigazgatási reform előkészítése u p/o/Sa gs Bukarest, novombar 3o. Bukaresti jelontés'k sz rint az előkészületen lévő közigazgatási r:form Románia politikai és gazdasági'fejlődésé­nek egyik legjelentősebb demokratikus megvalós itása lesz• A rámán b ilügyminisztérium jelenlegi legfontosabb faladata közé t:rtasik a közigazgatási reform végrehajtása. A román alkotmány értalmébjn az uj közigazgatási reformmal felállítják a népt'.nácsokc t. A&TZ/ Amerikai és német pénzügyi szakértők kidolgozták a z uj nyugatnéeiut­erszági pór-z Ügyi rafa-m tervezőt ét RBen Bí./Co/Sa gs Berlin, november 3o. Frankfurtból érkező jelentések szerint német ás amerikai pénzügyi szakértők lázasan dolgoznak az uj nyuga tnáiae t­ortzági pénzreform előkészítésán, Mindan cáfolat ellenére már ki­szivárogtak ogyos rászlotok az uj pénzügyi reform terv z a tárol, A f.jkvcta loo-15o márka lesz, mig az ezenfölül a só* márka összsgekot So százalékkal leértékelik. /MTI/ A németországi amerikai titkos rendőrség módszerei RB:n hü/Co/Sa gs Berlin, november 39, A Táglicho Rundschau ísoort és népszerű szer­kesztője, Heinrioh von Einsiodal,' akit édesanyjánál telt wic.sfcad.ini látogitáso során az amerikai katonai hatóságok letartóztattak és több aónapig fogt c tartottak, lapja hasábjain cikksorozatban számol bj kálvária járó? • Az amerikai titkos r .ndórség a le gagyef urtebb eszközökkel Igyekezett őt megkörnyékezni, megzsarolni és holsxi val­lomást ételre birni* Három hónapi eredménytelen kísérletezés után az amerikai titkos rendőrség vezetője bsJelentette, he.Einsiodol azon­nal nem áll szolgálatukba, akkor "söt3t sors vár rá''. A T&glicho Rundschau szerkesztője megállapítja, szabadulását osakis a német demokratikus közvélemény szűnni nem akaró erőteljes tiltakozásának köszönheti. ft&Tx/ J

Next

/
Oldalképek
Tartalom