Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. december/1

1948-12-01 [0098]

B l»kiadás« 194ö,december 1, 6 óra — poro "Csodák" - amelyeket magyar tudósok müveinek a mezőgazdaság felvirá­goztatásáért Mgy/Sk/öo Gp Magyarország mezőgazdaságának kifejlesztésére, c terméseredmények növelésére és uj termények termesztésére folytatják kutató, kísérletező és oktató munkájukat hazánk agrár tudósai, A Deb­receni Agráregyetem Növénytani Intézetének, a Szegődi Növénytermesz­tési és Növénynomositö Kísérleti Intézetnek- a Gyapotklsérlétezésre Alakuló Naasoti Vállalat szentesi kísérleti telepének, a Pallagi Ag­rártudományi Egyetemnek, a Debreceni Tervgazdasági, a Kisújszállási Növény- és Talajélctteni, valamint a Nyíregyházai Kísérleti Gazdasága tudó s ainak sikeres munkájáról és ólért orodményoirol az alábbiakban számolunk be.' Oriágburgonya és i héjr.tlan tökmag Az eddiginél három-négyszer nagyobb burgonyát si­került az úgynevezett "hipervogotativ" eljárással tormolni,- Ennek as oljárásnok ö lényege az, hogy a kifejlődött burgonya szára Ica t fclhuz­s.-'k, egymás melle rakva letördelik, úgyhogy a szárakból öt-hr.t centi­méter marad kinn a földből, A leföldelt burgonya szárakon mogyorónyi nagyságú gumók nőnek. Ezeket votik cl a kövotkező tavasszal és őzök­ből fejlődnek ki az óriási burgonyák. Nagy előnye onnek o "hiporvogo­tativ" burgonyafajtának az, hogy a gyökere lof;lé terjeszkedik, c szárazságot jobban birjo és lényegesen kevesebb vetőmagot igényel* Sikéres eredményeket értök el a héjatlan magu tök termesztőso torén. A héjatlan magvak olajütésre kiválóan alkalmasak, nagyszerű takarmánynak bizonyultak és az édesiparban sikeroson hasz­nálják fel mandula és dió pótlására,' Érik a magyar gyapot Kutatóink és mezőgazdasági szakembereink a gyapot meghonosításán is dolgoznak. A hároméves terv alapján megindult kísér­letek a szántóföldekbe nagy távolságban rendszertelenül elvotett gya­potmag vakkal nem váltak be, mert bár szép nagy bokrok fejlődtük, de későn virágoztak, a virágzás hónapokig is oltartott ós csak köves gyo­pottermés ért be az első dér idejéig.' Ujabb ki sórletokkol 3ii:erttlt a gyapotnövény ok sürü Ültetésével a korai gubófo jledést és a tömés • fagy előtti bcérését elérni, Most már csak a jobb gyapotfejták kitor­mesztésc a megoldandó feladat,- A gyapot nomosítéséro összegyűjtöttük a fellelhető gyapotfajtákat és kisórleteket folytatunk hazánk klímá­jának és talaj ös szotételénok raogf clolö korai, rövid tenyészidejű fr j­* ta kitermelésére fc '/Folyt.köv./ L

Next

/
Oldalképek
Tartalom