Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. november/1

1948-11-03 [0096]

Huszonötezer forint értékű árut csalt ki különböző vállalatoktól Pő & 3F/fín/Sné~gS A randorség előzetes letartóztatásba Helyez­te Gyurin Péter 33 eves iparost, aki konzervüzemi iparengedéllyel rendelkezik és több vállalattól nagymennyiségű konzervárut csalt ki. ­Az árut 25.ooo forintért értékesítette és a pénzt elköltötte* A^nyo- ' v mosás megállapította, Hogy Gyurin a z 'Aggtele ki-utca 9 és az Illés-ut­ca 19 szám alatt titkos raktárhelyiséget rendezett be. Gyurin bűnlis­tájának összeállítása folyamattan van. A főkapitányság bűnügyi osztálya felkéri mind­azokat, akiket Gyurin megkárosított, saját érdekükben jelentkezzenek Nádor-utca 12. Illemeiét 23 szám alatt#/Brl/ Uj autóbuszvonalak és autóbuszvonal módositás Bp & Vr/üm/H'né gs A Beszkárt és a NIK dolgozói tették lehetővé, hogy a főváros közlekedési vállalata megval ü sithatta őszi munkatervét s az autóbuszvonalakon uj járatokat indíthat és több autóbuszjáratot módosíthat. November 8-án megindult "a 3 l-es autóbuszjárat a Dózsa György_uti 5-ös végállomásától a Vícresilov-uton, ' az Egressy-uton át a külső Zugló elhanyagolt részébe, a Bonyhádi-utig.' 8-ától kezdve a' 47-os out°bus'zok a Bosny ák-térről a külső Rákosi-réteken át és Rákossz ont­mihályon keresztül Árpádföldig közlekednek. A 15-ös" aut ü tus'zkoesik ut­vonala november 8-tól kezdve megváltozik, a kocsik nagy kerülők helyett egyenesen a Szere re-utca és Csáky-utcán It fognak közlekedni. Ugyan­csak november .8-tol kezdve megváltozik a 36-os aut°busz járat utvonala, a l kocsik a Nagyvára d-térről az ^lloi-uton és Kálvin-toron keresztül a Hv.seum-kÖrutön, a Somogyi 3élr,-uton, a n :;jcsy-Zsilínszky-uton, az Alkotmány-uteán, a Sziget-uteán kercsztUI a Pózsonyi-utig, a Garam­utca sarkáig fognak közlekedni. November 22-én megindul a 32-os járat, amely Kőbányát köti össze Zuglón keresztül Angyalfölddel és a Dagály­utcai lak°t ele pékkel. November 22-tól kezdve az eddigi 36/A járat "13 számú jelzést kap es utvonalát meghoászabbitja a Beszkárt az Eoocrl­uton, a Bihari-uton át ^Sbanyáig, a Zalka Máté-térig. Az újpesti 2o­as aut°buszj.'.ratot ugyancsak november 22-tól kezdve meghosszabbítja a Beszkárt a Szent Lászlo-térig, egészen az uj munkás bérházakig. Még ebben a. hónapban meghozSzübbitjö a • Beszkárt a 9-os aut°buss járat ut­vonalát egészen Q Vörösmn rty-torig* A télen meg indul egy uj" autóbú'sz­j árat, amelynek utvonala a következe lesz: Szent István-park -'Por di­nár, d-hid- Rottenbiáicr-utca- 3aross*tér- Fiume i-ut és °rczy-ut. Végül közli a Boázk.'rt, hogy a közönség kívánságára november 7-től a 12-es out-busz járat Honvéd-ut oá iá állomás t 'Itn. íyozi a Falk Miksa-utca sarkára. /!SEX/ y

Next

/
Oldalképek
Tartalom